Mogelijk uren wachten bij Prinses Beatrixsluis

2906
Volgens Rijkswaterstaat krijgen schippers tijdens deze stremming naar verwachting te maken met langere wachttijden. (Foto Rijkswaterstaat)

NIEUWEGEIN Rijkswaterstaat voert in februari reparatiewerkzaamheden uit aan de Prinses Beatrixsluis. Tijdens de werkzaamheden is steeds één van de twee kolken beschikbaar voor de scheepvaart en dat kan zorgen voor uren wachten.

Volgens Rijkswaterstaat krijgen schippers tijdens deze stremming naar verwachting te maken met langere wachttijden. ‘Dit kan tot meerdere uren oplopen. Er worden daarom extra wachtplaatsen gecreëerd, de huidige overnachtingsplaatsen langs het Lekkanaal worden opgeheven, borden geven dit ter plekke aan.’ Rijkswaterstaat meldt via Twitter tijdens beide weekenden de actuele wachttijden en meldt het hier ook als de werkzaamheden eerder klaar zijn.

Strips
De werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 10 februari tot en met maandag 12 februari, er wordt dan gewerkt aan de oostelijke kolk, en van zaterdag 17 februari tot en met maandag 19 februari wanneer de westelijke kolk aan de beurt is. Er wordt telkens gewerkt van 8.00 tot 8.00 uur.
Het gaat in beide weekenden om het vervangen van de afdichtingsstrips op de deuren. Deze strips zorgen ervoor dat de sluisdeur waterdicht is afgesloten als er geschut wordt.
De werkzaamheden zijn nodig om het goed kunnen sluiten van de deuren te waarborgen.

De geplande werkzaamheden kunnen bij slechte weersomstandigheden worden uitgesteld. Het weekend van zaterdag 24 februari 08.00 uur tot en met maandag 26 februari 08.00 uur wordt daarom aangehouden als reserveweekend, ook voor het geval de werkzaamheden uitlopen.

Derde kolk
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom legt de aannemer een derde kolk aan en wordt het Lekkanaal verbreed.