Mogelijk tekort aan logistieke locaties Schiphol

684

Op de middellange termijn kan een tekort aan locaties voor grootschalige logistiek ontstaan in de Schipholregio. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd op verzoek van JOMO vastgoed.

Het blijkt dat de vraag naar logistieke terreinen in de periode 2020-2030 groter is dan waar rekening mee wordt gehouden door overheden als de provincie Noord-Holland, de Mogelijk tekort aan logistieke locaties Schiphol gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam in het zogeheten PLABEKA-onderzoek.

Toereikend
Daarnaast heeft Ecorys onderzocht of de locaties die beschikbaar zijn in de periode 2020-2030 toereikend zijn. Niet iedere locatie is namelijk geschikt voor logistiek. De kavels zijn vaak te klein of de ontsluiting is niet in orde. Hiervoor hebben de onderzoekers bestemmingsplannen geanalyseerd en zij concluderen dat soms ten onrechte locaties zijn meegeteld die niet voldoen aan de eisen die gesteld worden door grootschalige logistiek.

Indien de grotere vraag naar logistieke terreinen werkelijkheid wordt, is het geplande aanbod ontoereikend, en dreigt op termijn een tekort aan locaties te ontstaan. Dit tekort beslaat ongeveer 200 ha.

Locaties behouden
Ecorys concludeert dat het daarom verstandig is dat overheden strategische locaties behouden in hun structuurvisies. Het tekort aan locaties kan nog oplopen omdat de vervangingsvraag niet is meegenomen in de analyse. De huidige ontwikkeling binnen de logistiek wordt grotendeels bepaald door vervanging van verouderde, te kleine versnipperde locaties door efficiënte en goed bereikbare nieuwbouw om aan de veranderende eisen van de markt te kunnen blijven voldoen en waarmee de concurrentiepositie van deze innovatieve topsector behouden kan blijven. Bovendien kunnen andere sectoren zich ook vestigen op locaties die geschikt zijn voorgrootschalige logistiek.

Methodiek
Het Rotterdamse adviesbureau heeft voor de berekening een methodiek toegepast die rekening houdt met de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Deze methodiek, die in Zuid-Holland als standaard wordt toegepast, is gebaseerd op toegevoegde waarde en ruimteproductiviteit en geeft daardoor betere voorspellingen dan de reguliere methoden, die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de groei van de werkgelegenheid. De methodiek is toegepast voor de regio Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden.

schiphol

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter