Modal-shift subsidie Marco Polo haalt lading van de weg, maar niet genoeg

826

De Europese subsidieregeling Marco Polo voor modal shift, heeft niet opgeleverd wat de bedoeling was. Marco Polo 1 (2003-2006) leverde een modal shift op van 21,9 miljard tonkilometer, het streven was 48 miljard tonkilometer. Dit komt overeen met ongeveer 1.200.000 vrachtwagenritten over een afstand van 1.000 km, met een gemiddelde lading van 18 ton vracht. Voor Marco Polo II bedraagt de reële modal shift tot nu 19,5 miljard tonkilometer. Marco Polo II is nog niet afgerond.

Modal-shift subsidie Marco Polo haalt lading van de weg, maar niet genoegVan het beschikbare bedrag van 102 miljoen voor Marco Polo I, werd 73,8 miljoen euro vastgelegd. De oorzaak hiervan is dat slechts een beperkt aantal projectvoorstellen aan de criteria en voorwaarden van het programma voldeden (265 ingediende voorstellen en 55 ondertekende contracten), waardoor het programma minder succes had dan gehoopt. Europese ondernemingen vonden de programma’s ook vrij complex en in sommige gevallen niet gebruiksvriendelijk.

Gevolgen crisis
Van het budget is 41,8 miljoen euro reeds betaald. Deze betalingen aan de begunstigden zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk bereikte resultaten. Dit betekent dat de reële bereikte modal shift beperkter is dan aanvankelijk door de begunstigden werd berekend. Vooral de impact van de financiële crisis heeft tot gevolg dat de beschikbare begroting voor het programma niet volledig wordt gebruikt.
Er wordt een vergelijkbare trend verwacht voor de lopende projecten van het Marco Polo II programma.

Milieubaten
Op basis van cijfers voor de door Marco Polo I teweeggebrachte modal shift, worden de milieubaten op 434 miljoen euro geraamd. Vergeleken met de middelen die aan projecten met een modal-shiftdoelstelling (32,6 miljoen euro) werden besteed, heeft elke in deze acties geïnvesteerde euro gemiddeld 13,3 euro milieuvoordelen en andere externe kostenbesparingen opgeleverd. Tot de baten behoort onder meer een daling van de CO2-uitstoot door het wegvervoer met 1,5 miljoen ton.
Naast voordelen voor het milieu, zoals hierboven besproken, ontstaan door het programma ook andere belangrijke indirecte gevolgen zoals de impact van de daling van het verkeer op de natuurbescherming of kwetsbare gebieden, zoals de Alpen en de Pyreneeën.
Aangezien het Marco Polo II-programma nog loopt, zijn er nog geen definitieve resultaten beschikbaar. Uit de tussentijdse cijfers (november 2012) blijkt dat het programma tot dusver 405 miljoen euro milieubaten heeft opgebracht.