Mobiele installatie LNG bunkeren scheepvaart in Eemshaven

785

GDF SUEZ, Gasunie, Vopak, stichting Energy Valley en Groningen Seaports werken aan de introductie van  LNG  als schonere brandstof voor vrachtauto’s, treinen en schepen in  Noord-Nederland, Noord-Duitsland, en langs de gehele internationale Waddenzeekust. Deze week werd een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van LNG opslag- en bunkerfaciliteiten in de Eemshaven.

Mobiele installatie LNG bunkeren scheepvaart in EemshavenIn het samenwerkingsverband zijn alle schakels van de LNG-leveringsketen vertegenwoordigd.  Met een mobiele installatie verwachten zij al begin 2015 de eerste schepen LNG te kunnen laten tanken in de Eemshaven.

Green Deal

Dit plan voor de noordelijke regio wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’. Dit samenwerkingsverband tussen de Nederlandse regering, ondernemingen en kennisinstituten is erop gericht groene groei te bevorderen. Het LNG-initiatief ondervindt brede steun in Noord-Nederland,  Noord-Duitsland en Scandinavië, onder andere van milieuorganisaties, kennisinstituten, bedrijfsleven en havens.

Minister positief

Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert positief op de bouw van nieuwe faciliteiten  voor opslag en bunkering van LNG in de Eemshaven. ‘Dit levert niet alleen banen op, maar maakt ook een schone, zuinige en stille vorm van transport mogelijk. Het kabinet is een groot voorstander van de ministerkampontwikkeling van LNG in Nederland.’ Via de Green Deal biedt het Rijk hier dan ook ondersteuning voor.

De bouw van deze LNG-faciliteiten in de Eemshaven en de investeringen die moeten worden gedaan in schepen en vrachtwagens om LNG te kunnen gebruiken als brandstof zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

‘Nederland is daarnaast heel goed gepositioneerd om koploper te worden op LNG gebied’, aldus minister Kamp. ‘Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen deze expertise en technologie exporteren.’

LNG infrastructuur

De LNG die vanuit de Eemshaven gedistribueerd gaat worden, is onder meer afkomstig van de Gate terminal van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daar leveren grote zeeschepen vloeibaar aardgas aan. Gate terminal slaat het op en maakt het weer gasvormig ten behoeve van verder transport naar bestemmingen in en buiten Nederland. Sinds kort beschikt Gate ook over een laadstation voor LNG-tankwagens en over beperkte mogelijkheden voor het laden en lossen van kleinere LNG-schepen. Hierdoor biedt Gate nu al een basis voor de distributie van LNG naar opslag-, tank- en bunkerfaciliteiten in Noordwest-Europa en de Baltische regio. Met de onlangs aangekondigde bouw van extra distributiefaciliteiten, waaronder een speciale haven voor het lossen en laden van LNG, worden de mogelijkheden voor de bevoorrading van LNG-opslag- en -bunkerfaciliteiten, zoals ook beoogd in de Eemshaven, per 2016 aanzienlijk uitgebreid. (Bron: Energy Valley)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief