MIT-regeling Topsector Logistiek ondersteunt MKB

781

De Topsector Logistiek gaat het in het najaar van 2013 het MKB ondersteunen via de zogenoemde MIT-regeling. Het betreft kennisvouchers, haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten en de inhuur van hooggekwalificeerd personeel. In totaal is er 1.220.500 euro beschikbaar.

De Topsector Logistiek wil dat Nederland in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water. De maritieme en continentale stromen wikkelt de sector af in een synchromodaal transportsysteem. Dit is een systeem waarin partijen logistieke diensten aanbieden en deze optimaal op elkaar laten aansluiten.

MIT-regeling Topsector Logistiek ondersteunt MKBDe focus ligt vooral op internationale logistiek en supply chain regie. Zo wil men Nederland aantrekkelijk maken voor buitenlandse bedrijven om zich in ons land te vestigen. Nationale of stedelijke distributie kan ook een bijdrage leveren aan de internationale concurrentiepositie.

De Topsector Logistiek heeft vijf innovatiethema’s gedefinieerd: bundelen en modaliteiten, (inter)nationale handel, samenwerken in de keten, servicelogistiek en supply chain finance. Om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning moeten de activiteiten passen binnen één van de innovatiethema’s.

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt dat de afhandeling van de aanvragen op volgorde van binnenkomst gebeurt. Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter