Miriam Maes volgt Rutger van Slobbe op

958
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf bedankte Rutger van Slobbe voor de twaalf jaar als commissaris en voorzitter van de Raad. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Ries van Wendel de Joode)

ROTTERDAM Miriam Maes is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam. Ze volgt Rutger van Slobbe op die sinds 2006 zitting had in de Raad van Commissarissen en sinds mei 2011 voorzitter van de Raad was.

Rutger van Slobbe kreeg donderdag 14 december op de Dag van de Haven het Groot Anker van het Havenbedrijf Rotterdam uitgereikt. De hoogste onderscheiding van het Havenbedrijf werd pas vijf keer eerder uitgereikt. Van Slobbe ontving de onderscheiding uit handen van Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, als blijk van dank voor zijn grote bijdrage die hij in diverse functie in zijn lange carrière heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Sterk en flexibel
De derde termijn van Van Slobbe eindigt per 1 januari 2018. Commissarissen kunnen maximaal drie termijnen van vier jaar benoemd worden. ‘Ik ben blij dat we met Miriam Maes een uitstekende voorzitter voor de Raad van Commissarissen hebben gevonden. Ik heb sinds 2016 heel graag met haar samengewerkt in de Raad, en ben ervan overtuigd dat zij deze belangrijke rol bij het Havenbedrijf op uitstekende wijze zal vervullen. Ik neem na de maximale drie termijnen als commissaris en voorzitter afscheid en kijk terug op een periode waarin het Havenbedrijf zich sterk en flexibel heeft getoond, met name in het licht van de grote veranderingen die zich aandienden en blijven aandienen.’

Klimaatverandering
Maes (1956) had al sinds 1 januari 2016 zitting in de Raad van Commissarissen en voelt zich vereerd dat ze de komende jaren leiding mag geven aan de Raad. ‘De haven bevindt zich in een zeer interessante periode in haar bestaan die de komende tijd veel veranderingen zal brengen voor het haven-industrieelcomplex. Ik hoop daar vanuit deze rol mijn bijdrage aan te kunnen leveren.’

Maes (1956) had al sinds 1 januari 2016 zitting in de Raad van Commissarissen en voelt zich vereerd dat ze de komende jaren leiding mag geven aan de Raad. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Maes is afgestudeerd aan Nyenrode Business University en werkte onder meer voor Unilever, ICI, Texas Utilities en EDF. Ze was tot mei van dit jaar Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia.

De laatste vijftien jaar ligt het accent van haar werkzaamheden met name op de energiesector en klimaatverandering. Zo was ze onder meer adviseur van het Ministerie van Energie en Klimaatverandering in het Verenigd Koninkrijk en senior fellow van het Klimaat en Energie Programma van de trans-Atlantische Think-Tank ‘The German Marshall Fund of the United States’.
Ze is eveneens oprichter en Co-Chairman van het ‘Energy Transition Forum 2.0’, een platform voor dialoog tussen bedrijven en de overheid in de Verenigde Staten en Europa over de manier waarop de transitie naar een veilig, betaalbaar energiesysteem met een lage CO2-uitstoot kan worden versneld.