Ministers proosten op aanleg Nieuwe Sluis Terneuzen

716

TERNEUZEN – Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Vlaamse minister Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) hebben donderdag 5 februari het Verdrag  tussen Nederland en Vlaanderen getekend voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 gereed is.

Ministers Schultz en Weijts proosten op Nieuwe Sluis TerneuzenDe aanleg van de sluis kost naar verwachting 920 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud voor dertig jaar worden geraamd op 75 miljoen euro. Nederland betaalt 155 miljoen euro. Vlaanderen draagt de overige kosten. Van de Nederlandse bijdrage neemt de Zeeuwse regio tien miljoen euro voor haar rekening.

Panamakanaal

De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal. De Nieuwe Sluis met afmetingen 427 x 55 x 16,44 meter zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Het kanaal Terneuzen naar Gent is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan de Westerschelde bij Terneuzen. Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. In 2013 maakten 65.000 schepen gebruik van de sluis bij Terneuzen.

Naadloos

Volgens minister Schultz sluit het grensoverschrijdende project naadloos aan bij de ambitie van de Nederlandse Maritieme Strategie die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. ‘Hiermee verstevigen we de concurrentiepositie van de maritieme sector in Noordwest Europa voor zowel binnenvaart, zeevaart als de havens. Ik ben verheugd met dit bereikte akkoord.’

Minister Weyts: ‘De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen is een van de prioriteiten die in het Vlaams regeerakkoord zijn opgenomen om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren. Met de ondertekening van dit Verdrag zetten we een cruciale volgende stap om de Nieuwe Sluis Terneuzen te realiseren.’

Groot belang

De sluis is volgens beide ministers van groot belang voor zowel Vlaanderen als voor Nederland. ‘Deze levert een verbetering van de maritieme toegang van de haven van Gent en Terneuzen en geeft een reductie van de wachttijden voor de binnenvaart. Bovendien worden met vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd, hetgeen de economieën van Vlaanderen en Nederland ten goede komt. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en is hij een katalysator ter versterking van de regionale economie.’

Subsidie

Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag voor het verkrijgen van Europese Ten-T subsidies indienen. (Bron: Ministerie I&M)

Meer over de Nieuwe Sluis Terneuzen:
Vlaanderen maakt 120 miljoen vrij voor nieuwe sluis Terneuzen
Fors deel recordwinst haven Gent naar bouw zeesluis Terneuzen
Haven Gent draagt 15% bij aan bouw nieuwe zeesluis Terneuzen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief