Ministerraad akkoord met gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen

927
Op dit moment is het Vessel Protection Detachment van Defensie de enige partij die bewapend schepen beveiligt in de Golf van Aden. Piraten uit Somalië zorgen daar al jaren voor gevaar. (Foto Ministerie van Defensie)

DEN HAAG Nederlandse koopvaardijschepen mogen vanaf 1 januari 2022 onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen, ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden. De ministerraad stemde vandaag in met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Piraten in de wateren bij Somalië maken het zeegebied in de Golf van Aden al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is en op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie. De Wet ter Bescherming Koopvaardij maakt het mogelijk dat gewapende particuliere beveiligers meevaren ter bescherming, als er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is voor een VPD-team, of hen ophalen te veel tijd of geld kost. De Wet ter Bescherming Koopvaardij is een initiatiefwet van VVD en CDA die in 2019 tot stand is gekomen.

Drie jaar geleden
De oorspronkelijke initiatiefnemers en hun opvolgers hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de mogelijkheid van gewapende particuliere beveiliging voor Nederlandse koopvaardijschepen in aanvulling op de Vessel Protection Detachments van Defensie.
De Tweede Kamer stemde bijna drie jaar gelden al in met het voorstel van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. VVD, CDA, SGP, FvD, CU, PVV, 50PLUS en Denk zorgden voor een meerderheid van 89 zetels. De Eerste Kamer nam het voorstel van de Wet ter Bescherming Koopvaardij ruim een jaar later aan. Dit keer zorgden VVD, CDA, SGP, CU, PVV, OSF, 50PLUS en D66 voor een meerderheid van 52 zetels. Vorig jaar maakte minister Grapperhaus bekend de invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij met een jaar te moeten uitstellen. De wet zou per 1 januari 2021 worden ingevoerd, maar dit werd verplaatst naar 2022. Momenteel werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die bij de wet hoort en een gewijzigd wetsvoorstel. Redersvereniging KVNR spreekt van ‘een traject wat erg langzaam vordert’.

Spoedig
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) en maritieme vakbond Nautilus International hechten aan spoedige inwerkingtreding van deze wetgeving ter bescherming van de koopvaardijschepen, hun bemanning en de lading. Het streven van Grapperhaus is dat de wet en de onderliggende regelgeving in werking treden op 1 januari 2022. Om de werking van de wet te kunnen realiseren is een Reparatiewet nodig en nadere regelgeving. Ook moeten de ILT en de Kustwacht zich kunnen voorbereiden op de taken die zij gaan verrichten ter uitvoering van de wet.
Na inwerkingtreding kunnen beveiligingsbedrijven een vergunning aanvragen bij de ILT en kunnen de rederijen toestemming vragen bij de Kustwacht voor gewapende particuliere beveiliging door een bedrijf met een vergunning, wanneer zij door de Golf van Aden varen.