IenM krijgt Lean and Green ster

864

DEN HAAG Directeur-generaal Milieu Chris Kuijpers heeft in Utrecht namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Lean and Green ster in ontvangst genomen. IenM reduceerde daarvoor in vier jaar tijd de CO2-uitstoot met 32%.

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’De reductie is gehaald op het energieverbruik van de kantoren, uitstoot van woon-werk verkeer, dienstreizen, het eigen wagenpark en de schepen van de Rijksrederij. Met de gerealiseerde besparing voldeed IenM ruim aan de 20% CO2 reductie waaraan het ministerie zich in 2012 had gecommitteerd.

Belangrijke maatregelen
Een groot deel van de reductie bij IenM is gerealiseerd door een pilot met toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook is het afgelopen jaar het volledige elektriciteitsverbruik van de kantoren van IenM vergroend door de inkoop van Nederlandse windenergie. Verder wordt stapsgewijs het wagenpark vergroend.
De deelname aan Lean and Green heeft voor IenM als effect gehad dat sinds die tijd structureel binnen IenM naar maatregelen op het vlak van klimaat, energie en duurzame mobiliteit wordt gekeken. Chris Kuijpers zei hierover bij de uitreiking: ‘Daar zijn we trots op EN daar zijn we blij mee. En we zullen nieuwe ambities formuleren op weg naar een klimaatneutrale organisatie. In Parijs hebben we afgesproken dat we klimaatverandering samen aanpakken. Het mooie van Lean and Green is dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat het kan. En dat minder CO2 uitstoot ook zakelijk een slimme actie is’.

250 transportbedrijven
De ster wordt uitgereikt in het kader van het Lean and Green Personal Mobility Programma. Dit wordt georganiseerd door Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.
Meer dan 250 transportbedrijven hebben zich hierbij aangesloten en hebben een plan gemaakt om binnen vijf jaar 20% C02 te besparen in de logistieke keten. Na de eerste 20% besparing kunnen bedrijven verdergaande doelstellingen formuleren. Het effect van het programma wordt versterkt omdat er een community ontstaat waarin bedrijven van elkaar leren.