Ministerie en NVB brengen belang binnenhavens in beeld

761

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de toegevoegde waarde van de binnenhavens in kaart te brengen. Dat gebeurt op dezelfde wijze als de Zeehavenmonitor.

Het ministerie en de NVB zijn er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de zeehavens en binnenhavens onontbeerlijk is. ‘De Nederlandse binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten. Ze zijn belangrijke knooppunten en een wezenlijk onderdeel in de achterlandverbindingen.’

Ministerie en NVB brengen belang binnenhavens in beeldDertien miljard

In 2012 was de toegevoegde waarde van de Nederlandse binnenhavens ruim dertien miljard euro. ‘Met de inzichten van dit soort onderzoeken kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in het beleid en de besluitvorming. Gekeken is of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden door ontwikkeld naar een Binnenhavenmonitor. Uit onderzoek bleek dat deze methode volgens experts de toets der kritiek kon doorstaan.’

Blue Ports

De NVB heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de beste methode om het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens te monitoren. De resultaten van eerdere onderzoeken staan in de rapporten ‘Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie’ en ‘Blue Ports, de onmisbare schakels’.

Monitoren

Recentelijk heeft IenM opdracht aan Ecorys en de Erasmus Universiteit gegeven om in samenwerking met NVB ook voor het jaar 2013 de Binnenhavenmonitor conform de systematiek van de Havenmonitor in beeld te brengen. Voordelen van deze aanpak is dat er uniforme bronnen worden gebruikt.

Op dit moment zijn er drie relevante monitoren: de Maritieme Monitor, de Zeehavenmonitor en de Blue Ports-rapporten van de NVB. Bij het opstellen van de Maritieme Monitor heeft in 2013 al afstemming plaatsgevonden met de Zeehavenmonitor. Een aantal data over zeehavens is op die manier meegenomen in de Maritieme Monitor. (Bron: NVB/Foto: Erik van Huizen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief