Minister ziet kansen voor export overcapaciteit binnenvaart

730

Minister Schultz ziet goede kansen voor de export van binnenvaartschepen naar Nigeria, Brazilië, Paraguay, India en China om de overcapaciteit in de binnenvaart aan te pakken. De minister liet daarvoor onderzoek doen door Royal HaskoningDHV en wil nu dat de scheepseigenaren en scheepsmakelaars het vervolg oppakken.

Aangezien de huidige overcapaciteit in de binnenvaart geconcentreerd is in het segment grote en moderne droge ladingschepen, heeft Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekde verkenning zich hierop gericht. Bij de uitvoering van de verkenning zijn ook Nederlandse ambassades in de diverse landen betrokken geweest.

Besprekingen  
De minister deelt de opvatting van Royal HaskoningDHV dat marktpartijen, te weten scheepsmakelaars en scheepseigenaren, het voortouw hebben bij de uitvoering van vervolgacties. ‘Naar mijn oordeel heeft mijn ministerie met de uitgevoerde verkenning maximale inspanning gepleegd; het vervolg is nu hoofdzakelijk aan marktpartijen.’

Schultz heeft na aanleiding van het rapport begin februari besprekingen gehad met de Rabobank en zeven Nederlandse scheepsmakelaars. ‘De scheepsmakelaars hebben aangegeven interesse te hebben om deel te nemen in een pilot, gericht op het toetsen van verwachte marktkansen in de landen. Omdat scheepsmakelaars minder vertrouwen hebben in de mogelijkheden van export naar China, zal de uiteindelijke selectie van landen voor een eventueel vervolgproject punt zijn van hernieuwde afweging. Uiteraard zal deelname aan een mogelijke vervolgpilot ook voor andere scheepsmakelaars mogelijk zijn.’

Overleg banken
Op dit moment overleggen de betrokken banken op verzoek van de minister of en onder welke – financiële – voorwaarden een vervolgproject kan worden opgestart.

Het ministerie zet de exportmogelijkheden van Nederlandse binnenvaartschepen op de agenda van werkbezoeken van bewindspersonen van en naar landen die in dit verband relevant kunnen zijn. (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter