Minister wilde meer geld voor infrastructuur, maar kabinet niet

784

ZOETERMEER – Minister Schultz van Haegen vertelt vandaag in De Telegraaf dat zij heeft voorgesteld om het slinkende begrotingstekort deels te gebruiken om de greep, die eerder uit de pot voor infrastructuur is gedaan, te herstellen. Dit voorstel is door het kabinet niet overgenomen.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekTransport en Logistiek Nederland (TLN) vindt het een gemiste kans dat het kabinet de aantrekkende economie en de daardoor veroorzaakte budgettaire ruimte niet benut voor het terugdraaien van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds.

Geschrapt

Door de aantrekkende economie nemen de files toe. Daarmee stijgt volgens TLN ook de schade voor de transportsector en de Nederlandse economie. ‘De bezuinigingen hebben ertoe geleid dat verschillende projecten zijn geschrapt en de aanpak van diverse grote knelpunten op het wegennet jaren naar achteren is geschoven. TLN steunt dan ook het voorstel van de minister. Beter benutten van de modaliteiten is namelijk niet voldoende. Men moet ook investeren in weg, water en spoor. Bij verschillende bezuinigingsronden die door de twee kabinetten Rutte zijn gemaakt, is bijna € 23 miljard uit het infrastructuurfonds gehaald. Dit fonds bevat de reserveringen voor infrastructuurprojecten tot 2028.’

Bakens verzetten

TLN heeft hiervoor begrip getoond in het belang van de overheidsfinanciën. ‘Nu dat zijn vruchten afwerpt en er weer budgettaire ruimte komt, is het wat TLN betreft tijd om de bakens te verzetten en de economische groei te stutten met het versneld aanpakken van knelpunten in de infrastructuur. Bovendien helpt dit de goede internationale positie op logistieke ranglijsten – zoals in de gisteren gepubliceerde logistiek monitor is gepubliceerd – duurzaam te versterken.’ (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief