Uniforme criteria voor hardheidsclausule

520

DEN HAAG – Minister Schultz gaat zich inspannen om te komen tot uniforme criteria voor de toepassing van de hardheidsclausule in de binnenvaart. De minister meldt zich bewust te zijn van de nodige onzekerheden rondom de procedure. Deze criteria zouden dan zelfstandig door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten kunnen worden toegepast.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekDe minister reageerde ook op het Zwartboek van de Algemeene Schippers Vereeniging. ‘Veel van de beschreven praktijkervaringen zijn te herleiden tot het feit dat de regelgeving door haar complexiteit soms lastig te doorgronden is voor de schipper. Daarnaast zijn er klachten over de wijze waarop bij de certificering van de schepen deze regels worden geïnterpreteerd.’

Contact opnemen

Volgens Schultz kunnen schippers bij vragen over regelgeving altijd contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport. ‘De gevallen waarin volgens het Zwartboek de interpretatie van de regelgeving niet eenduidig wordt toegepast door de verschillende certificerende instellingen, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport bespreken in het periodiek overleg met de certificerende instanties. Op deze wijze wordt zorg gedragen voor eenduidige interpretatie van de regelgeving bij de certificering. Over de details zal de Inspectie Leefomgeving en Transport de Algemeene Schippers Vereeniging separaat informeren.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief