Minister wil groter deel kosten wrakopruiming gaan verhalen

520

Minister Schultz onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een groter deel van de kosten voor wrakopruiming te kunnen verhalen op de bij een scheepsramp betrokken partijen. Het gaat daarbij om gevallen waarbij het noodzakelijk is dat een scheepswrak om milieu- of veiligheidsredenen wordt geborgen.

Met het onderzoekt wil de minister de uiteindelijke kosten van een wrakberging voor de Staat lager laten uitvallen. ‘Hierbij moet wel worden bedacht dat de speelruimte als gevolg van internationale verdragen en het internationale karakter van de scheepvaart klein is.’

Gezonken autocarrier Baltic Ace lekt geen olie meerDe minister antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) over de berging van de Baltic Ace. De Baltic Ace is gezonken zonk na een aanvaring met de Corvus J. Omdat de Baltic Ace zonk in de eclusieve economische zone (EEZ) van Nederland moet de minister als opdrachtgever van de berging de kosten van de berging betalen. De Staat probeert de kosten te verhalen op de eigenaren van de Baltic Ace en de Corvus J. ‘Het is wel zo dat scheepseigenaren het bedrag waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gehouden kunnen beperken op grond van het Verdrag inzake beperking bettydeboer5van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, schrijft de minister. ‘Daarom kan slechts een gedeelte van de te verwachten wrakopruimingskosten op de eigenaren van de Baltic Ace en Corvus J worden verhaald.’

Verdrag van Nairobi
Schultz is samen met de Minister van Veiligheid en Justitie, de parlementaire goedkeuring en implementatie aan het voorbereiden van het internationaal Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken. ‘Dit verdrag, dat op dit moment nog niet in werking is getreden, zorgt ervoor dat Nederlandse schepen en ook buitenlandse schepen die de Nederlandse havens aandoen, verplicht zijn zich te verzekeren voor wrakopruimingskosten, mét de mogelijkheid tot directe vordering van de Staat op de verzekeraar. Met de implementatie van het Verdrag van Nairobi zal de positie van de Staat om (een deel van) de bergingskosten terug te krijgen verstevigd worden. Hierbij moet worden aangetekend dat de verzekeringsplicht niet geldt voor schepen die via de Nederlandse EEZ op doorvaart zijn. Dit is een consequentie van het internationale recht op de vrije scheepvaart.’ (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter