Minister wil dat Vlaamse loodsen alsnog 7,9 miljoen euro betalen

920

Minister Schultz wil dat de Vlaamse overheid zich houdt aan de uitspraak van een arbitragecommissie, die enkele maanden geleden een vordering van 7,9 miljoen euro van de Nederlandse Loodsencorporatie op de Vlaamse overheid vaststelde

Schultz kaartte het geschil in december al aan in de Vlaams Nederlandse Permanente Commissie voor het toezicht op de Schelde. ‘Naar aanleiding daarvan is duidelijk Minister wacht op plan van aanpak crisis binnenvaartgeworden dat het Vlaams Gewest, naast nietigverklaring van de uitspraak van de arbitragecommissie, bereid is om met het Nederlands Loodswezen tot een oplossing te komen’, schrijft de minister.

Schultz gaat haar Vlaamse een brief sturen waarin ze aangeeft dat het van groot belang is dat betrokken partijen in gesprek blijven. ‘En omwille van die succesvolle operationele samenwerking, is het van evenzeer groot belang dat aan de uitspraak van de arbitragecommissie uitvoering wordt gegeven.’

Samenwerking
Schultz schrijft verder dat ze concurrentie en samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse havens van belang vindt. ‘Concurrentie houdt de zeehavens scherp, de tarieven laag en stimuleert innovaties wat belangrijk is om op mondiaal niveau de concurrentie aan te kunnen. Maar op onderdelen is juist ook samenwerking erg belangrijk. Daarvoor hebben Vlaanderen en Nederland in het kader van de Vlaams Nederlandse Delta diverse initiatieven genomen en is zichtbaar dat waar de Vlaamse en Nederlandse zeehavens elkaar kunnen versterken men elkaar ook opzoekt. Wat betreft de loodsdienstverlening, de kosten daarvan zijn mede van invloed op de concurrentieverhoudingen tussen de Vlaamse en Nederlandse zeehavens. Tegelijkertijd is de operationele samenwerking tussen de loodsdiensten op de Schelde van belang voor die zeehavens vanwege de schaalvoordelen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter