Minister Wiebes vindt einde kolenoverslag R’dam niet zijn zaak

794

DEN HAAG Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vindt het afbouwen van de kolenoverslag in de Rotterdamse haven niet zijn zaak. Hij ziet de situatie van EMO in de Rotterdamse haven als een kwestie tussen dit bedrijf en het Havenbedrijf Rotterdam.

Wiebes antwoordt dit op Kamervragen van Tweede Kamerlid Barry Madlener van de PVV. Madlener reageerde met zijn vragen op het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om de overslag van kolen in de Rotterdamse haven af te bouwen en het huurcontract met het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) niet opnieuw met 25 jaar te verlengen. Een meerderheid van PvdA, D66, CDA, Nida en SP, steunde het voorstel van GroenLinks. In het voorstel wordt havenwethouder Adriaan Visser opgedragen om samen met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn ligt met het Klimaatakkoord van Parijs. Madlener omschreef het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad als ‘Bizar en schadelijk beleid van klimaatfetisjisten.’

‘Positieve bijdrage’
Hoewel Wiebes zich dus niet wil bemoeien met de afbouw van de kolenoverslag, meldt hij in het algemene zin wel belangrijk te vinden ‘dat we in Nederland de klimaat- en energietransitie zodanig organiseren dat hiermee ook een positieve bijdrage wordt geleverd aan de economie en aan de werkgelegenheid’. ‘Daar wil ik mij voor inzetten en ik ben ervan overtuigd dat de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf deze ambitie delen.’