Minister vindt overnachtende chauffeurs niet haar zaak

758

DEN HAAG – Minister Schultz ziet in de overnachtende en voor overlast zorgende vrachtwagenchauffeurs op het regionale wegennet, geen reden om extra mogelijkheden om te overnachten aan te bieden langs het hoofdwegennet. Er zijn volgens de minister voldoende betaalde private parkings die in die behoefte voorzien.

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’‘Mijn primaire opgave is de veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet waarborgen’, schrijft de minister op Kamervragen. ‘Vanuit die opgave voel ik me verantwoordelijk voor het aanbieden van parkeermogelijkheden voor de korte rust. Voor het aanbieden van parkeercapaciteit voor de lange rustpauzes voel ik mij echter niet verantwoordelijk. Ik ben van mening dat voor de lange rust gebruik zou moeten worden gemaakt van de beveiligde private parkings op het onderliggend wegennet omdat deze beschikken over de daarvoor benodigde voorzieningen.’

Gratis overnachten

De minister erkent dat chauffeurs op zoek gaan naar een gratis mogelijkheid om te overnachten. ‘Vinden zij die niet langs het hoofdwegennet, dan wijken zij uit naar het onderliggend wegennet. Dat is voor mij echter geen reden om extra mogelijkheden om te overnachten aan te bieden langs het hoofdwegennet. Er zijn voldoende private parkings die in die behoefte voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de sector en van de chauffeurs hier gebruik van te maken.’

Overlast A20

Ook is het de minister bekend dat er overlast is van overnachtende vrachtwagenchauffeurs langs de A20. ‘Er vindt momenteel overleg plaats tussen de Stadsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat. In dit overleg is een (concept)plan van aanpak opgesteld voor een gezamenlijk parkeer- en handhavingsbeleid. Dit plan omvat een analyse van de huidige situatie, knelpunten en behoeften.  Na vaststelling van dit plan volgt een maatregelenpakket en uitvoeringsprogramma. De start van het programma is voorzien in 2015. Het plan voorziet ook nog in het  monitoren van de voortgang en het resultaat.’

Meer private

De minister zoekt de oplossing primair in het stimuleren van de markt om meer private truckparkings te ontwikkelen en in het beter benutten van bestaande parkings. ‘Dat laatste kan bijvoorbeeld met behulp van een app, die aangeeft waar nog vrije parkeerplaatsen zijn. Zo kan de chauffeur beter zijn rij- en rusttijden plannen. Daarnaast onderzoek ik welke mogelijkheden er zijn om de parkeerduur wettelijk te beperken en in hoeverre dit vervolgens gehandhaafd kan worden. Regionale overheden kunnen in hun grondbeleid en ruimtelijke ordening de ontwikkeling van private parkings stimuleren.
De sector zelf tenslotte, is er voor verantwoordelijk dat chauffeurs gestimuleerd worden om op een private parkeerplaats te verblijven.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief