Minister vindt oplossen congestie in Rotterdam ‘zaak van de markt’

849

DEN HAAG – Hoewel minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wel met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO) in gesprek gaat over de aanhoudende congestie in de Rotterdamse haven, vindt ze het primair een zaak van de marktpartijen zelf om de drukte tijdens piekmomenten op te lossen. Dat antwoordt Schultz op Kamervragen van  Albert de Vries (PvdA).

ECT komt met maatregelen tegen wachttijden binnenvaartCBRB en VITO vroegen om het uitwerken van een probleemanalyse, het zoeken naar oplossingen, erop toe te zien dat onvermijdelijke schade wordt geminimaliseerd en te zorgen voor juiste informatie over schade die ‘het achterland’ lijdt als gevolg de wachttijd van vijf à zes dagen die volgens de binnenvaartsector regelmatig voorkomt als gevolg van de congestie in de zeehaven.

Kranen en ICT

De minister schrijft dat de huidige congestie een andere oorzaak heeft dan vorig jaar. ‘Vorig jaar was er sprake van wachttijden voor de binnenvaart bij de terminals van ECT door de installatie van nieuwe kranen en ICT. Dit jaar worden tijdens piekmomenten weer wachttijden bij de afhandeling van binnenvaartschepen verwacht bij de bestaande containerterminals in de Rotterdamse haven. Dat wordt dit keer met name veroorzaakt door groeiende goederenstromen als gevolg van het economisch herstel.’

Volgens de minister heeft ECT inmiddels maatregelen aangekondigd om de wachttijden bij haar terminals te beperken. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om het stellen van eisen aan het minimum aantal containers dat per callsize wordt afgehandeld, zo goed mogelijk benutten van opslagcapaciteit, minder lege containers aanhouden in de opslag, het strak vasthouden aan afgesproken tijdstippen, verbeteren van de informatievoorziening en de capaciteit van interterminaltransport en landzijdige afhandeling verbeteren.’

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’Uitstel

De Vries wilde van de minister weten wat de redenen zijn voor de vertraging bij de ingebruikstelling van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte. ‘De rechtszaak tussen HbR en ECT is blijkens mededeling van Rotterdam World Gateway (RWG) reden geweest de bouwwerkzaamheden enkele maanden uit te stellen. APMT geeft aan steeds op schema te hebben gelegen. Beide nieuwe terminals zijn inmiddels commercieel geopend en zullen langzaam steeds grotere volumes containers verwerken. Deze opstartfase heeft tijd nodig omdat de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 zeer modern en vrijwel volledig geautomatiseerd zijn. De inregeling van de geautomatiseerde systemen kost bij dergelijke grote complexen veel tijd. Alhoewel mijn organisatie en het havenbedrijf Rotterdam in goed contact staan tot de nieuwe terminalexploitanten, ga ik noch het havenbedrijf over de ingebruikstelling daarvan. De nieuwe exploitanten hebben zelf ieder zo’n 700 miljoen geïnvesteerd in de nieuwe terminals en hebben er daardoor zelf belang bij dat de terminals zo snel mogelijk op volle sterkte draaien zodat die investering kan worden terugverdiend. Dat moet echter wel verantwoord gebeuren.’

Met het operationeel worden van de nieuwe terminals verwacht Schultz dat de wachttijden tot het verleden gaan behoren. ‘De structurele oplossing is daarmee voorhanden. Marktpartijen moeten alleen de fase tot de opening van de nieuwe terminals zien te overbruggen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer over de congestie in de Rotterdamse haven:
Transbox voert congestietoeslag voor Rotterdamse haven in
Havenbedrijf Rotterdam en ECT strijden samen tegen congestie
Verladers met ECT in gesprek over nieuwe vertragingen
ECT komt met maatregelen tegen lange wachttijden binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief