Minister: ‘Tarieven tachograafkaarten moeten kostendekkend zijn’

717

ministerkleinMinister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de kostendekkendheid voor vergunningverlenende taken per sector regelen. De minister bevestigde in de Tweede Kamer dat de kostendekkendheid momenteel alleen op het totaal van de vergunningverlenende taken wordt nagestreefd.

EVO en TLN vinden al jaren dat dit niet strookt met vigerend Rijksbeleid dat uitgaat van vaststelling van tarieven op basis van kostendekkendheid per product. ‘De vraagprijs van tachograafkaarten ligt in Nederland momenteel 25% hoger dan de kostprijs. Daarnaast zijn de tachograafkaarten in Nederland tot 50% duurder dan in de ons omringende landen, hetgeen tot nu toe niet verklaard kan worden. EVO en TLN willen dan ook nog steeds graag in gesprek met de Minister om niet alleen te praten over de tariefsvoorstellen voor 2014 maar ook om te komen tot een structurele oplossing voor de tariefproblematiek van tachograafkaarten.’

Meer nieuws over wegvervoer:
Minister ‘Tarieven tachograafkaarten moeten kostendekkend zijn’
Wegvervoer krimpt in 2013, in 2014 lichte groei
Asscher wil praten over ‘onbetaalbare’ vorstverletregeling
Bruggen over Twentekanaal hebben te weinig draagkracht
Minister onderzoekt uitbreiding controles op cabotage wegvervoer
Brede overeenstemming over Europese aanpak misstanden wegvervoer

twitter