Minister slaat eerste paal Reevesluis

2186
De zuidelijker gelegen Reevesluis en de Reevedam moeten in de toekomst de functie van de Roggebotsluis overnemen. (Foto Ruimte voor de rivier IJsseldelta)

DEN HAAG Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen op donderdag 8 februari de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. De bouw van de sluis moet in 2022 klaar zijn.

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen Reevesluis en de Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer. De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er een oversteekmogelijkheid voor kanoërs en schaatsers.
Aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, gaat de Reevesluis bouwen.

Duurzaam
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen wordt energie en CO2 bespaard. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet wordt onderheid en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht Rijkswaterstaat op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.