Minister Schultz zoekt alternatief voor wegen van containers

1065

Minister Schultz van infrastructuur en milieu gaat een alternatief zoeken voor het individueel wegen van container voor zeeschepen. De minister onderschrijft de visie van verladersorganisatie EVO, dat wegen van iedere individuele container kostbaar is en hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten met zich meebrengt.

De bij het IMO-besluit behorende richtlijnen laten volgens Schultz een grote mate van vrijheid aan individuele lidstaten om de eisen nader in te vullen. Daarom heeft de minister inmiddels bij de International Maritime Europese organisaties tegen verplicht wegen zeecontainersOrganisation (IMO) erop aangedrongen het alternatief ‘het op door de overheden gecertificeerde wijze bepalen van de massa van de container’, geaccepteerd te krijgen. ‘Ik ben inmiddels in overleg met de sector om verder te werken aan een invulling van deze gecertificeerde methode. Centraal staan daarbij bestaande methoden en gecertificeerde werkwijzen, zoals benutting van vrachtbrieven. Zo hebben bijvoorbeeld Authorised Economic Operators en bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de ISO 9000 zich ertoe verbonden om de juiste informatie aan de andere partijen in de keten aan te leveren. Dit wordt regelmatig in de bijbehorende audits getest. Bij de douane dient de verlader ook informatie over het gewicht te verschaffen. Ik voorzie dan ook dat het mogelijk is om te komen tot een effectieve en efficiënte invulling.’

Bijna vijf containers
Uit rapportages van de Rijkswaterstaat blijkt dat in de periode 2008 tot 2012 gemiddeld jaarlijks bijna 5 containers op het Nederlandse deel van het continentale plat van de Noordzee overboord slaan, waarvan een groot deel wordt teruggevonden. Zo zijn tijdens de recente storm van 28 oktober twee containers verloren gegaan. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter