Minister wil vooruitlopen op internationaal ontgassingsverbod

817

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil via een Green Deal met de binnenvaartsector snel tot een ontgassingsverbod in de binnenvaart te komen. Ze wil hiermee vooruitlopen op een internationaal ontgassingverbod. De minister verwacht hiermee het ontgassen van stoffen zoals benzeen snel te kunnen verbieden.

De minister schrijft in antwoord op Kamervragen dat ze het ontgassen door de binnenvaart onwenselijk vindt. ‘Daarom streef ik naar een ontgassingverbod. Zo’n verbod kan gerealiseerd worden door aanpassing van het verdrag inzake verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn-en binnenvaart (CDNI). In internationaal verband zijn al teksten opgesteld om unaniem tot een besluit te komen over het aanpassen van het CDNI. Internationaal betreft in dit verband het gebied van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.’

Green Deal
Zodra tot bedoelde aanpassing van het verdrag door de partijen (CDNI) is besloten, dienen de verdragspartijen de aanpassing van het verdrag te ratificeren. Dit proces Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’duurt voor dergelijke vergaande aanpassingen normaal gesproken meerdere jaren. ‘Mijn inzet is dat Nederland zo snel mogelijk een diplomatieke verklaring met de betrokken landen deelt, zodat een verbod direct na het van kracht worden van de wijziging van het verdrag in kan gaan. De betrokken landen werken in de tussentijd alvast aan uitvoeringsregelgeving om een soepele overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Ik zet daarbij ook in op het zo snel mogelijk afsluiten van een nationale Green Deal met het betrokken bedrijfsleven.’

Kosten voor verladers
Schultz zet in op aanpassing van het CDNI. ‘Deze aanpassing is gebaseerd op het principe dat de stoffen die op dit moment ontgast worden, niet in het milieu mogen worden gebracht. Bij een verbod moetende verladers de stoffen die in opdracht van hen vervoerd worden, totaal laten lossen dus inclusief de restlading in dampvorm. De verantwoordelijkheid komt dan bij de verlader te liggen en dus komen de kosten voor het dampvrij opleveren van de binnenvaartschepen dan ook bij de verladers terecht.’

Nationaal verbod
Een eenzijdig nationaal ontgassingverbod is volgens de minister mogelijk, maar betekent een aanvulling op het bestaande verbod op het ontgassen van aardoliedestillaten. ‘Bij deze regelgeving zijn het de binnenvaartschippers die de relatief hoge kosten van het dampvrij maken moeten dragen. In de huidige binnenvaartmarkt zijn die kosten wegens de grote concurrentie niet door te berekenen naar de verladers. Nog meer faillissementen van binnenvaartschippers kunnen het gevolg zijn. Daarom is het van belang dat de kosten voor het dampvrij maken door de verladers gedragen gaan worden.’

Aanpassen ADN
Een andere mogelijkheid is aanpassing van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren (ADN). Het ADN is van toepassing op gassen die zich nog in geloste schepen bevinden. Ook voor een nationale uitbreiding is internationaal overleg en een goede onderbouwing nodig omdat die regelgeving genotificeerd moet worden bij de Europese Commissie.

Gemeenten
Gemeenten kunnen zelf maatregelen nemen indien het gaat om het stilliggend ontgassen binnen de gemeentelijke havens. Maar bij de bestaande regelgeving met betrekking tot ontgassen is er naar het oordeel van de minister geen ruimte om bij gemeentelijke of provinciale verordening het varend ontgassen te verbieden. (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter