Minister vraagt Duitse regering om oplossing sluisstakingen

777

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Duitse minister Ramsauer opnieuw gevraagd zich maximaal in te spannen om de stakingen van het Duitse sluispersoneel te doen beëindigen. Dat antwoordt zij na vragen van de Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Sander de Rouwe (CDA).

Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaarHet aanhouden van de stakingen was voor Schultz aanleiding om zich opnieuw tot haar Duitse ambtgenoot te richten. ‘Per brief van 27 augustus heb ik mijn collega erop gewezen dat de gevolgen van de stakingen voor de vrije doorvaart van de vaarwegen, en in het bijzonder voor de betrokken Nederlandse binnenvaart, met het voortduren van de stakingen nog meer gewicht krijgen.’

Al eerder
Op 12 juli sprak de minister als met haar Duitse ambtgenoot over de stakingen van sluis- en brugwachters in Duitsland en de gevolgen hiervan voor het vrije verkeer van goederen in Europa. ‘Hierbij heb ik ook de consequenties van de stakingen voor de Nederlandse binnenvaart onder de aandacht gebracht en erop aangedrongen de vrije doorvaart van de rivieren en kanalen zo snel mogelijk zeker te stellen. Begin augustus ben ik op de hoogte gesteld dat het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Binnenvaart Branche Unie, EVO en Koninklijke Schuttevaer gezamenlijk een formele klacht hebben ingediend bij de Commissie tegen Duitsland wegens het niet naleven van het Gemeenschapsrecht, met name gericht op het beginsel van het vrije verkeer van goederen door Duitsland.’

Schade niet beoordelen
Schultz deelt de mening dat de stakingen van sluispersoneel in Duitsland op gespannen voet staan met het principe van het vrije verkeer van goederen in Europa en dat deze – zeker bij voortduren van de stakingen – tot ernstige financiële consequenties voor de binnenvaart kunnen leiden. ‘Of de schade ook daadwerkelijk tot faillissementen van binnenvaartondernemingen kan leiden, kan ik niet beoordelen ook omdat stakingen niet steeds op dezelfde locatie plaatsvinden. Over de omvang van de schade voor Nederlandse binnenvaartondernemingen kan ik geen onderbouwde uitspraken doen.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter