Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaar

799
Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaar

Het Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart, waarbij de overheid regels stelt ten aanzien van laad- en lostijden en de bijbehorende tarieven, wordt eenmalig met maximaal 2 jaar verlengd. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft daar, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, toe besloten om schippers en verladers meer tijd te geven gezamenlijke vervoerscontracten af te sluiten.

‘Hoewel ik van mening ben dat het vaststellen van tarieven door de overheid niet meer van deze tijd is en het aan marktpartijen zelf is om afspraken te maken, heb ik begrip voor de moeilijke economische situatie waarin de binnenvaart op dit moment verkeert’, Nederland, Duitsland en Oostenrijk zetten slimme technologie in voor betere doorstroming snelwegverklaart minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Ze gaat ervan uit dat de bedrijven binnen deze 2 jaar tot eigen afspraken komen.

Gehoor
In 2011 deed het varend en verladend bedrijfsleven een gezamenlijk beroep op de minister om hen nog 2 jaar de tijd te geven zich voor te bereiden op de situatie waarin marktpartijen zelf afspraken maken. De minister gaf daaraan gehoor met het Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart. Dit tijdelijke besluit verving het Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart uit 1991, en werd op 6 juli 2011 van kracht.

Broze marktsituatie
De Binnenvaart Branche Unie en de Algemeene Schippers Vereeniging deden eind mei per brief een appèl op minister Schultz om het Tijdelijk besluit niet per 6 juli 2013 te laten vervallen. Ze vreesden “eenzijdige dictaten” van verladers, omdat schippers vanwege de crisis in hun sector geen vuist kunnen maken. De broze marktsituatie zou volgens de schippersverenigingen ernstig worden geschaad.

Regelend recht
Verladers hebben de minister bij monde van de EVO laten weten geen bezwaar te hebben tegen een, in de tijd gelimiteerde, verlenging van het Tijdelijk besluit.  Ook vertegenwoordigers van scheepsbevrachters en logistieke dienstverleners in de binnenvaart hebben geen bezwaar. Het verlengde Tijdelijk besluit is een vorm van ‘regelend recht’, waarbij het marktpartijen vrij staat in onderlinge samenspraak hiervan af te wijken.