Minister verlaagt snelheid op A10 en A13 terug van 100 naar 80

627

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu verlaagt de maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam-Overschie en op de A10-west bij Amsterdam per 29 maart van 100 naar 80 kilometer per uur.

Op 21 november 2013 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak over de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie. De rechtbank Amsterdam deed op 17 januari 2014 uitspraak over de snelheidsverhoging op de A10 West. De minister zegde toe nieuwe beslissingen te nemen op bezwaar tegen genoemde verkeersbesluiten.

A13
Uit de herberekening voor de A13 bij Overschie komt naar voren dat met 100 km/uur op 1 januari 2015 nog steeds binnen de wettelijke Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistieknorm wordt gebleven. Maar de herberekening laat ook zien, dat op die datum maar net onder de norm wordt gebleven. Maar rekening houdend met onzekerheidsmarges in berekeningen en de meetresultaten van de DCMR bij Overschie de afgelopen jaren kan niet met zekerheid gezegd worden dat de norm begin 2015 langs de A13 gehaald wordt. De opening van de A4 Delft-Schiedam eind 2015 leidt naar verwachting tot een substantiële afname van het verkeer op de A13 bij Overschie. Op dat moment bekijkt de minister de situatie opnieuw.

A10
De rechtbank Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 17 januari geoordeeld dat de beschikbare meetresultaten betrokken moeten worden bij de algehele afweging. Dit vanwege de locatiespecifieke afwijkingen van metingen ten opzichte van berekeningen en omdat het hier gaat om stedelijk gebied waar mensen zeer dicht bij de snelweg wonen. Ook hier komt uit de herbeoordeling van Rijkswaterstaat komt naar voren dat de luchtkwaliteit bij 100 km/uur ruim onder de norm blijft. Tegelijk laten metingen van de GGD Amsterdam op één locatie, waarbij aan beide zijden van de snelweg een flat (Max Havelaarflats) pal op de weg staan, een overschrijding zien. Ook bij een snelheid van 80 km/uur blijft het probleem bij de genoemde flats bestaan. Dit komt omdat de verontreinigende lucht zich aan de onderkant van de flats ophoopt, waardoor de concentratie stikstofdioxide ter plekke niet wordt verspreid en dus niet afneemt. Ondanks dat voor luchtkwaliteit het probleem bij twee langs de A10 gelegen flats ook bij 80 km/uur blijft bestaan, besloot de minister uit voorzorg om ook op de A10 West de snelheid overdag te verlagen naar 80 km/uur.

A2 en A28
Naast de A13 bij Overschie en de A10 West zijn er nog twee locaties in Nederland waarbij aaneengesloten woonbebouwing zeer dicht op de weg staat en berekeningen niet altijd afdoende blijken te zijn. Het gaat dan om de A2 door Maastricht en de A28 bij Zeist. Hier staat aaneengesloten woonbebouwing binnen 60 meter van de weg of 90 meter als het hogere bebouwing betreft, zoals bij de A28 Zeist.

‘In het geval van de A2 Maastricht kan opgemerkt worden, dat het hier een tijdelijke situatie betreft, totdat de tunneltraverse in 2016 wordt opengesteld’, meldt de minister. ‘De snelheid wordt hier pas verhoogd na openstelling van de tunnel. De leefkwaliteit zal dan aanzienlijk verbeterd zijn. Ook voor de A28 bij Zeist geldt dat de situatie niet vergelijkbaar is met die langs de A13 bij Overschie en de A10 West. Ondanks dat daar een lange en hoge flat relatief dicht op de weg staat, is de weg ter plaatse verdiept aangelegd en deels overkapt door een scherm.’ (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter