Minister Schultz: ‘Mijn liefde voor de binnenvaart is groot’

1108

DEN HAAG – Met een ‘mijn liefde voor de binnenvaart is groot’ en ‘mijn ambitie is groot’ probeerde minister Schultz tijdens de behandeling van de begroting Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer er van te overtuigen dat de binnenvaart niets tekort komt. Ook wat betreft de CCR-eisen. ‘Het is ons al gelukt een aantal dingen die gepland stonden voor 2015, eruit te krijgen of te vertragen. Het gaat over ruitjes en andere zaken. Wat dat betreft is er dus ambitie.’

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekTweede Kamerlid Eric Smaling hoorde met genoegen dat de minister toch wel enige liefde toont voor de binnenvaart. ‘Maar ik wil toch eigenlijk wel wat meer ambitie zien. Ik heb bij deze minister altijd het idee dat binnenvaart het lelijke jonge eendje is van de verschillende vervoersmodaliteiten. Kan de minister er in 2015 voor zorgen dat het eisenpakket van de Rijncommissie op het gebied van verduurzaming en veiligheid wordt ingekrompen of van tafel gaat? Ik zeg niet dat alle schepen hartstikke schoon zijn, maar per eenheid vervoerd product is de binnenvaart een heel duurzame sector.’

Veel over gesproken

Volgens Schultz wordt in de Tweede Kamer veel over de binnenvaart gesproken. ‘De liefde van de andere Kamerleden voor de binnenvaart is dus ook groot. Wat betreft de eisen en de regels van de CCR heb ik regelmatig in de Kamer discussie over wat mijn inzet is en hoe ik probeer om het zo uitvoerbaar, praktisch en kosteneffectief mogelijk te houden. Nederland is niet de enige die besluit. Dat gebeurt in een verband. Dat is ook in een regeling vastgelegd, waardoor Nederland geen alleenrecht heeft. Ik kan dus niet hier alleen een duurzaamheidspakket veranderen.’

Geen bezuinigingen

De minister antwoordde verder dat op dit moment zeker geen nieuwe bezuinigingen op beheer en onderhoud van de vaarwegen worden gepland. ‘Maar ik kan dit niet bij voorbaat uitzonderen. Uiteraard kan ik de toekomst niet voorspellen, maar er staan in ieder geval geen nieuwe bezuinigingen in de planning.’

Blijven stimuleren

Schultz het vervoer over water te willen blijven stimuleren. ‘Om die reden zal ik volgend jaar 0,9 miljard investeren in het vaarwegennet. Volgend jaar wordt het nieuwe Máximakanaal langs Den Bosch geopend en komt er een vierde sluiskolk in de Maas bij Ternaaien bij. Volgend jaar beginnen we ook met het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. Eind volgend jaar hebben we 68 ligplaatsen voor de beroepsvaart toegevoegd en daarmee zijn enkele belangrijke knelpunten opgelost. Daarnaast heb ik besloten dat in 2015 ook twaalf ligplaatsen bij Hansweert worden aangelegd. In de periode tot 2020 zijn grotere ligplaatsprojecten bij Lobith, Haaften, op de Merwede, de Beneden-Lek en de Boven-IJssel voorzien. Er zitten dus heel veel in de planning.

Volgend jaar hakt de minister ook de knoop door over de zeetoegang IJmond, de zeesluis IJmuiden en de nieuwe sluis bij Terneuzen. ‘De onderhandelingen met Vlaanderen over de laatste zijn bijna voltooid en ik hoop volgend jaar de beslissing te nemen. De vaarwegen maken ook onderdeel uit van het programma Beter Benutten. Ook hier wil ik dat we de infrastructuur zo goed mogelijk gebruiken.’

Informeren

Schultz wil ook inzetten op optimale informatie voor de beroepsvaart en het wegverkeer over open- en sluittijden van bruggen. ‘Dat zorgt voor een veel betere doorstroming op het water. Onbetrouwbare wachttijden zijn er op twee plekken, namelijk bij Delden en Hengelo. Inderdaad zijn er bij het uitproberen van het nieuwe planningssysteem problemen ontstaan en die hadden te maken met een pendeldienst tussen twee sluizen. Om wachttijden te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat extra bediening ingezet en gaan wij in gesprek met de sector om betere reisinformatie te verstrekken.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief