Minister Schultz: ‘66 tot 68 extra ligplaatsen voor de binnenvaart’

762

Bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel komen extra ligplaatsen voor de binnenvaart. De projecten vormen het sluitstuk van een wens van de Tweede Kamer, waarmee in totaal met zes miljoen euro 66 tot 68 extra ligplaatsen worden gerealiseerd. De aanleg lost volgens de minister een aanzienlijk deel op van de top 10 van ‘ligplaatsknelpunten’ van Koninklijke Schuttevaer.

In het totale pakket van maatregelen gaat het om 66 tot 68 extra ligplaatsen:

  • 51 ligplaatsen op de Maas bij Weurt, Heijen/Gennep, Sambeek en Belfeld (reeds gerealiseerd);
  • 2 ligplaatsen bij de Plofsluis op het noordelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal (oplevering verwacht in 2014/2015);
  • minimaal 5 ligplaatsen bij sluis Lemmer (oplevering verwacht in 2014);
  • 8-10 ligplaatsen langs het zuidelijk deel van Amsterdam-Rijnkanaal (oplevering verwacht in 2015).
Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’Impuls bereikbaarheid

De Prinses Margrietsluis bij Lemmer vormt de toegang tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl vanaf het IJsselmeer. De Prins Bernhardsluis bij Tiel vormt de toegang vanaf de Waal naar het Amsterdam-Rijnkanaal, één van de drukste noord-zuidverbindingen van Nederland. De beslissingen lossen belangrijke knelpunten op in het hoofdvaarwegennet en geven een impuls aan de bereikbaarheid van Nederland over het water. De investeringen zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de main-, brain- en greenports en de belangrijke achterlandverbindingen.

MIRT-project

Het besluit van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) leidt meteen tot een projectbeslissing voor het MIRT-project ‘Capaciteit Ligplaatsen Lemmer-Delfzijl’. Ook het uitbreiden van de ligplaatsen bij de Prins Bernhardsluis leidt ertoe dat voor het deelproject ‘Ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal-zuid’ als onderdeel van het MIRT-project ‘Toekomstvisie Waal’ direct een projectbeslissing kan worden genomen. Beide projecten stonden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) geprogrammeerd voor de periode na 2020. (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief