Minister praat met regio’s over bezuinigingen bediening

745

DEN HAAG – Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is met de regio’s Flevoland en Twente in gesprek over de bezuinigingen in de bediening van bruggen en sluizen. Onderdeel van die gesprekken is bediening op afstand, gezamenlijke bediening en een flexibeler inzet van personeel.

Inloopavond uitbreiding Sluis EefdeDe Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Albert de Vries vroegen de minister in een motie de sluisbediening van de twee bruggen in Flevoland door Rijkswaterstaat over te dragen aan de provincie en de bezuiniging op de sluisbediening op een stuk van het Twentekanaal te beperken tot ’s nachts tussen 0.00 en 4.00 uur.

Na 1 juli

Schultz zei woensdag in de Tweede Kamer geen voorstander te zijn van een echte overdracht van taken. ‘Maar ik wil wel nagaan hij wij een optimale afstemming kunnen organiseren. Ik ben ook bereid om mee te denken over de vraag hoe wij de uren zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wensen van de regio’s. Dat verschilt namelijk per regio. Ik ben ook bereid om dat te betrekken bij de gesprekken die ik met de regio voer. Ik vraag de regio’s natuurlijk ook om zelf een bijdrage te leveren als zij meer willen dan wij kunnen leveren. Tot nu toe werkt een aantal regio’s daar heel goed aan mee. Ik ben benieuwd of dat ook na 1 juli nog het geval zal zijn. Ik verwacht dat ik er met beide regio’s uit kom.

Pijn aan het hart

De minister maakte duidelijk dat het haar pijn aan het hart doet dat ze aan de ene kant de binnenvaart stimuleert en aan de andere kant tegelijkertijd bezuinigingen moet waarmaken. ‘Maar ja, je moet dat ergens toch doen. We hebben het ook op andere terreinen gedaan. Het is eigenlijk overal moeilijk en het doet overal pijn.’

De minister maakte wel duidelijk zich te moeten houden aan de bezuinigingsmaatregelen die zijn afgesproken in de begroting. ‘Als de Kamer mij wil uitdagen om zaken op een andere manier vorm te geven, moet er natuurlijk boter bij de vis zijn. Ik moet binnen het budget blijven. Dat proces schets ik even. Nogmaals, ik verwacht dat wij er in een goed gesprek uit kunnen komen met de regio’s. Als dat niet het geval is, zal ik de Kamer daarover uiterlijk 15 juni informeren.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief