Minister pleit voor snelle aanpak digitalisering logistiek

846

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) streeft ernaar om bij de digitalisering van de technische logistiekinfrastructuur nauwer samen te werken met Nederland. In het kader van de ‘Industrie 4.0’ oftewel ‘the internet of things’ voor logistieke ketens kunnen Nederland en Duitsland internationaal een voortrekkersrol innemen, aldus Garrelt Duin, minister van Economische Zaken van NRW.

Belangrijk is dan wel dat beide kanten hier snel en doelgericht werk van maken. Dit zei de minister tijdens een bilateraal ondernemersforum van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) op 3 oktober in Rotterdam.

Minister pleit voor snelle aanpak digitalisering logistiekIn goede aarde

De uitspraken van Duin vallen bij Nederlandse ondernemers en logistieke dienstverleners in goede aarde. ‘Gezien de toename van de goederenstromen verwachten wij dat de havens – in de eerste plaats de haven van Rotterdam – verder groeien’, zei Godfried Smit, president van Europro en beleidsadviseur bij verladersorganisatie EVO. ‘Nederland en onze belangrijkste afzetmarkt Duitsland zijn hierbij van elkaar afhankelijk. Om alle modaliteiten optimaal te benutten hebben we een gezamenlijke visie nodig. Dit betreft vooral ook de digitale informatie-uitwisseling die voor de supply chain in de toekomst cruciaal zal zijn.’

Duisburg en Rotterdam

Tot nu toe bestaan er nog teveel nationale eilanden, benadrukte ook Bas Hennissen, directeur procesindustrie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Van de 240 mln. ton goederen die jaarlijks tussen Nederland naar Duitsland wordt vervoerd gaat zo’n 80 mln. ton via de Rotterdamse haven. ‘Dit komt overeen met één vrachtwagenlading per 10 seconden. In de toekomst zal dit nog meer worden. Dit geeft al aan hoe belangrijk het is dat alle partners binnen de logistieke keten elkaar beter weten te vinden.’

NRW is bereid om op dit gebied nauwer met Nederlandse partijen te overleggen, zei minister Duin, die in de ochtend tijdens een rondvaart door de haven al met de directie van het Havenbedrijf had gesproken. ‘Rotterdam is de grootste haven van Europa en dus ook de grootste haven van Noordrijn-Westfalen. In Duisburg ligt de grootste binnenhaven van Europa. Het is logisch dat onze blik daarom niet naar het noorden gaat, maar automatisch naar het westen. De Rijn is voor ons allebei de belangrijkste levensader.’

Investeringsklimaat

Kritiek werd er tijdens het forum vooral geuit op het investeringsklimaat in Nederland en Duitsland – in het bijzonder in de haven- en energiesector. Markus Bokelmann, CEO van E.ON Benelux, gaf aan zich zorgen te maken over de kansen voor internationale concerns om nog grote energieprojecten te initiëren. ‘In Duitsland werd de energiewende door de overheid opgelegd en ook in Nederland neemt de overheid marktverstorende maatregelen.’ Er moet volgens hem meer gedaan worden om investeerders te beschermen tegen beleidswisselingen gedurende langlopende projecten.

Dit benadrukte ook Herbert Eichelkraut, bestuurslid bij het Duitse concern ThyssenKrupp Steel. ‘Door de snelheid waarmee de energiewende in Duitsland werd ingezet is dit belangrijke project nu erg moeilijk te managen. Wanneer wij als industrielanden een belangrijke rol willen blijven spelen moeten wij ervoor zorgen dat de randvoorwaarden verbeteren.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief