Minister ontkent onveiligheid vaarwegen door onderbezetting

979

DEN HAAG – De serviceverlening en de veiligheid op de vaarwegen zijn ondanks het schrappen van banen bij Rijkswaterstaat gewaarborgd. ‘Het moge duidelijk dat het veiligheidsniveau op de Nederlandse vaarwegen onverkort hoge prioriteit heeft’, meldt minister Schultz na aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Bashir (SP) over onveiligheid op de vaarwegen vanwege onderbezetting bij de verkeersleiding van Rijkswaterstaat.

Kort geding en bodemprocedure tegen roosters verkeersleidersRijkswaterstaat had in 2010 nog 228 fte op de vaartuigen. Dit jaar zijn dit er nog 197 en in 2018 moeten dit er 181 zijn. Vijf jaar geleden waren er nog 231 nautische verkeersleiders. Dit jaar zijn dit er nog 200 en uiteindelijk moeten er in 2018 nog 189 zijn.

Efficiënter

Volgens de minister is gebleken dat hetzelfde werk uitgevoerd kan worden met minder mensen. ‘De zorgen van verschillende verkeersleiders dat deze veranderingen hebben geleid tot onderbezetting zijn mij bekend. Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Als er onderbezetting ontstaat door ziekte, opleiding en trainingen en vacatures dan worden maatregelen genomen om het serviceniveau voor de binnenvaart op peil te houden. Medewerkers worden dan flexibel ingezet (uitwisseling tussen verkeersposten) en er wordt geprioriteerd in de werkzaamheden. Administratieve taken worden tijdelijk niet uitgevoerd. De prioritaire inzet richt zich dan op de begeleiding van de scheepvaart of de bediening van bruggen en sluizen.

Schultz vindt dat ondanks de bezuinigingen de verkeersposten bereikbaar moeten zijn. ‘Mocht dit bij hoge uitzondering niet het geval zijn dan roept Rijkswaterstaat schippers op daarvan melding te doen. Er wordt dan uitgezocht waarom er geen contact tot stand is gekomen. Er zijn mij drie klachten van schippers over de bereikbaarheid van verkeersposten bekend, die in januari en februari via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat zijn binnengekomen.’

AIS

Schultz meldt verder dat technologische vernieuwingen in de binnenvaart de veiligheid in de binnenvaart vergroten. ‘Verkeersleiders spelen een belangrijke rol bij de veiligheid en doorstroming op de vaarwegen. De bezetting van de verkeersposten wordt afgestemd op het benodigd serviceniveau. Dat betekent dat die wordt aangepast aan de vraag en corridorgericht is (op een heel traject). Daarnaast wordt rekening gehouden met technologische vernieuwingen in de binnenvaart, die de veiligheid verder vergroten. Schepen krijgen steeds meer en betere informatie aan boord door onder meer AIS en elektronische vaarkaarten.

Minder op het water

De minister geeft toe dat Rijkswaterstaat minder vaardiensten draait dan voorheen. ‘Rijkswaterstaat zet capaciteit aan mensen en middelen namelijk zo efficiënt en zo risicogericht mogelijk in bij de uitvoering van zijn taken, waarbij opgemerkt wordt dat voor het ‘varend bedrijf’ net als voor geheel Rijkswaterstaat een taakstelling geldt. Bij het bepalen wanneer welk schip wordt ingezet wordt niet naar één stuk vaarweg gekeken, maar naar een hele corridor. Schepen en dus ook het personeel zijn in een groter gebied actief.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief