Minister: ‘Nog geen alternatief gehad voor huisvuil binnenvaart’

789

DEN HAAG – Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil wel nadenken over een alternatief systeem voor de inzameling van huisvuil in de binnenvaart, maar ze heeft nog steeds geen alternatief uit de sector ontvangen. Ze gaat daarom door met het huidige systeem.

Minister: ‘Nog geen alternatief gehad voor huisvuil binnenvaart’ Er zijn volgens de minister nu ongeveer 400 abonnementen afgesloten, een stijging van ongeveer 100 sinds juni 2014. ‘Zwerfafval en illegaal gedumpt afval komen nog maar beperkt voor. Kennelijk hebben veel schippers alternatieve plekken gevonden om hun afval af te geven. Ik wil het systeem langer de kans geven om te stabiliseren. Om deze reden blijven de abonnementstarieven in 2015 gelijk.’

7,50 euro

De VVD vroeg de minister hoe veel geld er nu in ‘de pot’ zit van de gasolietoeslag van € 7,50 per kubieke meter en waaraan deze middelen worden besteed. De partij vroeg ook of de minister breid is de hoogte van de heffing opnieuw te bekijken in verband met de opbrengsten van recycling van afval.

Schultz meldt dat dit jaar nog een benchmarking/evaluatie van het inname-en verwijderingssysteem start. ‘Ik verwacht dat de resultaten van deze benchmarking/evaluatie in het begin van 2016 beschikbaar zijn. Of dit vervolgens ook kan leiden tot verlaging van de huidige verwijderingsbijdrage van € 7,50 per 1000 liter getankte gasolie moet worden afgewacht. Maar uit de cijfers over de periode 2011 tot en met 2013 blijkt dat de binnenvaart niet of nauwelijks minder afval produceert.’

Drie miljoen

In het potje van de gasolietoeslag zit volgens de minister nu drie miljoen euro. ‘De trend is dat de kosten voor-inname en verwijdering stijgen door toegenomen arbeidskosten, maar ook doordat het inname-en verwijderingssysteem in Duitsland en België nog moest worden vervolmaakt om aan de eisen van de gebruikers ervan te voldoen. Zo was in eerste instantie de verwachting dat de verwijderingsbijdrage de komende vier tot vijf jaar met enkele dubbeltjes zou kunnen worden verlaagd, en dat zo de reserve van drie miljoen euro kon worden afgebouwd. Voorzien wordt echter dat dan na genoemde periode de verwijderingsbijdrage weer substantieel moet worden verhoogd. Dit wordt onwenselijk geacht, niet in de laatste plaats door het bedrijfsleven. Daarom is besloten de verwijderingsbijdrage de komende periode niet te verlagen en zo de kostenverhogingen op te vangen. De genoemde reserve wordt op deze wijze afgebouwd. (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief