Minister niet tegen betaling vennootschapsbelasting havens

715

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is niet tegen betaling van vennootschapsbelasting (VPB) door havenbeheerders. Ze meldt in antwoord op Kamervragen wel dat ze er op tegen is dat Nederland eerder dan de ons omringende landen zijn zeehavenbeheerders aan VPB onderwerpt.

De Europese Commissie maakte in juli bekend een onderzoek te beginnen naar mogelijke staatssteun van overheidsondernemingen die nu nog niet VPB-plichtig zijn. De Commissie grijpt de opening van deze procedure aan om een signaal af te geven over de toekomstige VPB-plicht voor zeehavens. Dit zou die gelijk moeten zijn aan die van andere (overheids)ondernemingen.

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’Verheugd

‘Ik ben verheugd dat de Commissie eerste stappen heeft gezet richting eerlijke grensoverschrijdende concurrentie tussen havenbeheerders door ook België, Frankrijk en Duitsland te onderzoeken op het gebied van VPB’, schrijft de minister. Ik heb de Commissie wel nadrukkelijk laten weten dat ik vind dat de onderzoeken in de Hamburg – Le Havre range gelijkgeschakeld moeten worden. Bovendien blijkt uit het onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens dat de verstoring van de markt voor havenbeheerders zich niet beperkt tot belastingvoordelen. Vandaar dat ik de Commissie wederom heb opgeroepen om te komen met een integrale aanpak door middel van richtsnoeren staatssteun aan zeehavens.’

Nederland loopt volgens Schultz overigens in het kader van deze procedureopening op dit moment nog steeds geen terugvorderingsrisico.

Onderzoek

Schultz liet de RHV Erasmus Universiteit en Ecorys onderzoek doen naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens. ‘Daaruit blijkt dat Duitsland en Vlaanderen uit algemene middelen een bijdrage aan de zeehavens leveren daar waar Nederland geen steun verleend. Deze bijdragen bestaan onder andere uit investeringen in havenbekkens, kaden, terreinen, operationele kosten van het havenbeheer en het afdekken van verliezen, maar is bijvoorbeeld exclusief investeringen in de maritieme toegangsweg, eventuele steun aan havenaanloop, doorvoer en fiscale steun.’

Discussie

Het onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens benoemt volgens de minister wel de discussie rond de vrijstelling van VPB voor havenbeheerders. ‘Daarbij wordt geconstateerd dat de Belgische gemeentelijke autonome havenbeheerders wettelijk zijn vrijgesteld van VPB. In het geval van Duitsland laten de havenbeheerders structurele verliezen zien waardoor zij feitelijk geen VPB betalen, echter deze verliezen worden met algemene middelen afgedekt. Ten aanzien van dat laatste concluderen de onderzoekers dat indien de niet onderworpenheid aan VPB zou worden opgeheven, de Nederlandse havens extra zouden worden benadeeld. (Bron: Tweede Kamer)

Meer nieuws:
EVO wil staatssteunonderzoek naar alle Europese zeehavens
Europa onderzoekt mogelijke staatssteun havenbedrijven
Haven Rotterdam positief over vrijstellen belastingbetaling

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief