Minister: ‘Niet onder kostprijs varen Europees regelen’

966

Minister Schultz wil dat een eventueel verbod op het varen onder kostprijs in de binnenvaart Europees wordt geregeld en niet nationaal. Zij antwoordt hiermee op vragen van Tweede Kamerlid Bashir over het voornemen van de Belgische staatssecretaris te gaan werken aan een Koninklijk Besluit tegen het varen beneden de kostprijs in de binnenvaart.

Geen bodemtarieven binnenvaart‘Ik hecht ik groot belang aan de handhaafbaarheid van wettelijke maatregelen’, schrijft de minister. ‘Ook hecht ik groot belang aan de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van maatregelen die raken aan de principes van vrije marktwerking, prijsvorming en concurrentieverhoudingen. Ten aanzien van voorstellen in deze richting ben ik ten principale van oordeel dat deze op Europees niveau overwogen moeten worden, en niet nationaal. De binnenvaart heeft immers per definitie een internationaal karakter. Ik zal derhalve bij mijn Belgische ambtsgenoten erop aandringen deze voorstellen in te brengen in het komende overleg op Europees niveau over de binnenvaart in het kader van de Belgische crisismelding.’

Bodemtarieven
Bashir wilde van de minister weten waarom ze eerder meerdere malen heeft aangegeven dat het verbod om onder de kostprijs niet mogelijk is binnen de richtlijnen van de Europese Unie. ‘De Belgische staatssecretaris lijkt dit wel op korte termijn te kunnen invoeren.’
Volgens de minister heeft zij eerder aangegeven van oordeel te zijn dat het hanteren van bodemtarieven in de binnenvaart mededingingsrechtelijk niet geoorloofd is. ‘Naar ik begrijp is het niet het voornemen van de Belgische regering om bodemtarieven wettelijk te regelen. Over een verbod tot varen onder de kostprijs heb ik gewezen op de bestaande bepalingen ter zake in het Wetboek Vervoer in Frankrijk, welke overigens – naar ik heb begrepen – nog nooit tot een veroordeling geleid hebben. Invoering op korte termijn van bedoeld verbod in België is eerst aan de orde als de nadere uitwerking van regelgeving beschikbaar is en wettelijke voorbereiding is afgerond.’

Lees ook:
Geen bodemtarieven binnenvaart
EVO tegen sloopregeling binnenvaart