‘Minister moet niet zo kleinerend doen over de ASV’

1536

Ingezonden stuk van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV):

Boodschap van Minister Schultz: ‘Als je iets wil veranderen wordt dan massaal lid van de ASV’

‘Het was al voor de tweede keer dat de minister het nodig vond om tijdens een Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu  stil Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekte staan bij het ledenaantal van de ASV. Waar de minister haar (des)informatie over het aantal leden van de ASV vandaan haalt is ons een raadsel, in ieder geval niet van het bestuur van de ASV. Volgens de minister heeft de ASV slechts dertig leden en daarmee zijn we geen partij om rekening mee te houden.

Waarom doet de minister dit? Is de snel groeiende ASV zo bedreigend dat we extra ‘klein’ gemaakt moeten worden? Waarom horen wij de minister nooit op deze manier spreken over het CBRB met slechts vijftig leden? En wat zegt dat van een minister als ze ten overstaan van de volksvertegenwoordigers zich bezighoud met het onbelangrijk maken van de boodschapper in plaats van argumenten aan te dragen tegen de boodschap zelf?

In 1988 was er ook al een VVD minister, die tijdens het Granariaconflict zei, dat het slechts nog een ‘klein aantal’  actievoerders was, die protesteerde tegen de Granaria-constructie. Drie dagen later lag er een duwkonvooi van Granaria tussen de kribben met ca. 200 schepen er omheen. Minister Neelie Kroes is zichzelf toen lelijk tegengekomen  met haar uitspraak van een ‘paar’ actievoerders.

Wij zouden denken dat tot twee maal toe (veel) meer dan 1.000 handtekeningen ophalen tegen een voorgenomen beleid (zowel op huisvuil als op CCR gebied) wijst op steun vanuit de sector voor dat protest. Maar de minister haalt haar schouders erover op.
 
Wij hebben de boodschap van de minister begrepen: als schippers echt iets willen veranderen moet men niet langer in het gangboord blijven mopperen over de huisvuilproblematiek, de crisis, het ligplaatsenbeleid of de CCR regelgeving. Men moet massaal lid worden van de ASV.’

Sunniva Fluitsma

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief