Minister mocht boete Poolse chauffeur niet direct innen

636

DEN HAAG – De minister van Infrastructuur en Milieu mocht een bestuurlijke boete die zij had opgelegd aan een chauffeur uit Polen vanwege overtreding van de Arbeidstijdenwet, niet direct innen. Dit is in strijd met het discriminatieverbod. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom bepaald dat de chauffeur de boete niet hoeft te betalen.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekDe chauffeur uit Polen kreeg in oktober 2012 een boete van € 1.100 omdat hij een trekker met oplegger bestuurde zonder dat hij een bestuurderskaart had waarop rij- en rusttijden moeten worden genoteerd. Dit is in strijd met de Arbeidstijdenwet. Omdat hij in Polen woont, moest hij de boete direct betalen.

Gecompliceerd

Op grond van de Arbeidstijdenwet kan de minister een boete direct innen als de overtreder niet in Nederland woont. Hoewel hiermee onderscheid gemaakt wordt tussen Nederlanders en EU-burgers, en laatstgenoemden dus gediscrimineerd worden, kan dat gerechtvaardigd zijn omdat het innen van boetes bij burgers uit andere lidstaten van de Europese Unie gecompliceerd kan zijn.

Tekortgeschoten

De Afdeling bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat het direct innen van de boete in dit geval in strijd is met het discriminatieverbod. Er bestaat een Europese regeling op grond waarvan boetes in strafzaken en in bestuurlijke zaken tenuitvoergelegd kunnen worden in andere lidstaten. Deze Europese regeling is weliswaar omgezet in een Nederlandse wet, maar die heeft alleen betrekking op strafrechtelijke boetes en niet op bestuurlijke boetes zoals deze. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de wetgever ‘tekortgeschoten bij de omzetting van de Europese regeling in Nederlands recht’ en heeft hij ‘geen gebruik gemaakt van de geboden oplossing voor de problematiek rond de tenuitvoerlegging van de boete’. Dit kan de chauffeur uit Polen echter niet worden tegengeworpen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. (Bron: Raad van State)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief