Minister maakt zich geen zorgen over verdwijnen klein schip

1554

DEN HAAG – Minister Schultz maakt zich geen zorgen over het mogelijk verdwijnen van het kleine schip in de binnenvaart. Ook ziet ze geen rechtstreeks verband met de invoering van de overgangsbepalingen van de CCR en laat ze marktkansen en investeringen in de kleine binnenvaart liever over aan de markt.

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’De SP maakte zich wel zorgen over het verdwijnen van de diversiteit in de binnenvaartvloot en de inzetbaarheid van schepen op kleinere kanalen en rivieren. De partij vond dat de minister niet langer een afwachtende houding kon aannemen.

Logisch

‘Het aantal kleine schepen is in Nederland het afgelopen decennium geleidelijk afgenomen, terwijl juist het aantal grote schepen fors is toegenomen’, schrijft Schultz. ‘In vergelijking met omringende landen, met name België en Frankrijk, is de afname van het aandeel kleine schepen in ons land beperkt geweest. In 2013 bestond de droge ladingvloot in West-Europa voor ongeveer twee derde uit schepen die vòòr 1975 gebouwd zijn. Tegen deze achtergrond is het logisch dat kleine schepen een groot aandeel hebben in de sloop van schepen. Ook is te constateren dat de vergrijzing van het schippersbestand zich in het segment kleinere schepen relatief sterk voordoet, waardoor beëindiging van de beroepsuitoefening en daarmee van de bedrijfsvoering vaker voorkomt. Tegen deze achtergrond onderschrijf ik de zorgen van de SP niet.’

Geen verband

Schultz ziet ook geen verband tussen het verdwijnen van het kleine schip en de invoering van de technische overgangsbepalingen van de CCR. ‘Het proces van schaalvergroting heeft ook in de binnenvaart in sterke mate een autonoom karakter. Met name vestigingsplaatskeuzen van bedrijven spelen een belangrijke rol bij de bepaling van kansen voor de binnenvaart. Tegelijkertijd levert het infrastructuurbeleid impulsen op voor schaalvergroting. Investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld in de vorm van verdieping en verbreding van kanalen, zoals recent in Noord-Brabant, bieden nieuwe mogelijkheden voor de inzet van grotere schepen, die ten opzichte van kleine schepen kostprijsvoordelen kunnen bieden.’

Aan de markt

Wat betreft het bevorderen van de inzet van kleine schepen in het goederentransport heeft de overheid wat betreft de minister een voorwaarden scheppende rol. ‘Provincies en gemeenten onderhouden en beheren de infrastructuur op kleinere vaarwegen. Ik acht het mijn taak om zo veel als mogelijk belemmeringen in regelgeving voor de introductie van nieuwe kleine schepen weg te nemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van verduurzaming van de binnenvaartvloot alsook de bemanningssamenstelling van binnenvaartschepen zal ik de specifieke kenmerken van kleine schepen meenemen. Het detecteren van marktkansen en het investeren in nieuwe kleine schepen is naar mijn oordeel een zaak van marktpartijen.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief