Minister kan weinig doen aan hoge ‘schaduwtol’ Noordtunnel

910

De ‘schaduwtol’ die ING krijgt voor elke auto die de tunnel onder de Noord passeert, is in het verleden te hoog afgesproken. Dat schrijft minister Schultz in antwoord op Kamervragen van Stientje van Veldhoven (D66). Maar volgens de minister kan er weinig aan worden gedaan.

Minister kan weinig doen aan hoge ‘schaduwtol’ NoordtunnelIn 1988 werd voor de bouw van de tunnel onder de Noord gekozen voor Publiek Private Samenwerking (PPS) via een consortium. ING leidde dat consortium. Overheid en consortium spraken af dat de overheid een schaduwtol ging betalen. Het consortium krijgt hierbij tot 2021 geld van de overheid voor elke auto die door de tunnel rijdt. Omdat de hoeveelheid verkeer sneller toenam, was ING als in 2001 uit de kosten.

Hoge prijs
Volgens de minister waren de uiteindelijke kosten niet goed te voorzien. ‘Voor de overheid en private investeerders was het de eerste PPS. Er zijn veel risico’s zoals bouwen, financieren, exploiteren, verkeersontwikkelingen en prijsontwikkelingen aan de ING overgedragen. Die risico’s worden afgedekt. En de prijs daarvoor is hoog.’

Schultz concludeert nu dat die prijs te hoog is geweest. ‘De beslissing over de balans tussen de risico’s is genomen in 1988. De beelden over de mogelijke risico’s en een mogelijk rendement zijn daarbij geaccepteerd. Achteraf gezien kan gezegd worden dat de prijs voor deze eerste PPS en de gekozen vorm van schaduwtol hoog is. Aangezien de uiteindelijke kosten destijds niet goed voorzien konden worden, is in het contract opgenomen dat het passagetarief periodiek wordt herzien. In januari 2014 wordt, binnen de contractvoorwaarden, het passagetarief opnieuw vastgesteld. Het contract biedt geen mogelijkheden voor andere aanpassingen.’

Bezuinigen
Schultz met Van Veldhoven dat op dit moment geen extra bezuinigingen nodig zijn vanwege dit contract. ‘De kosten worden in de begroting opgevangen via jaarlijkse verrekening van berekend verkeer met werkelijk gepasseerd verkeer. De begroting wordt bijgesteld aan de hand van verkeersprognoses.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter