Minister Kamp vindt zondags bezorgen pakketten ‘goede optie’

762

Minister Kamp van Economische Zaken gaat het bezorgen van pakketten niet verbieden. Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) vond het een ongewenste ontwikkeling dat de zondag steeds meer ingeschakeld wordt als werkdag en stelde Kamervragen. Volgens Dijkgraaf moeten daardoor steeds meer mensen op zondag werken en dat doet afbreuk aan het karakter van de zondag als bijzondere en vrije dag.

SGP wil geen bezorging van pakketten op ‘Gods’ zondagPostNL gaat vanaf 30 augustus op zondag pakketten voor Coolblue afleveren. Daarmee is Coolblue de eerste grote webwinkel die zeven dagen per week pakketjes gaat bezorgen. In navolging van Coolblue maken ook de webwinkels MyCom, iCentre en Dixons vanaf september gebruik van de dienst van PostNL. Bij gebleken succes komt de dienst begin 2015 voor alle webwinkels beschikbaar.

Patronen wijzigen

Volgens Kamp kunnen leef- en arbeidspatronen wijzigen, evenals consumentenvoorkeuren. ‘En daarmee kunnen ook de daaraan verbonden afspraken veranderen. Bijzondere werkdagen of werktijden en welke specifieke aanvullende beloningen daarbij passen worden bepaald in collectieve arbeidsovereenkomsten. De overheid is daarbij geen partij. Op grond van de Arbeidstijdenwet heeft arbeid op zondag een bijzondere positie. Arbeid op zondag is alleen toegestaan als dat voortvloeit uit de aard van de arbeid of als de bedrijfsomstandigheden daartoe nopen en er toestemming is van de Ondernemingsraad en/of de personeelsvertegenwoordiging. In het Burgerlijk Wetboek is expliciet is geregeld dat weigering om op zondag te werken, niet mag leiden tot ontslag.

Zondagswet

Dijkgraaf vroeg zich af of het wettelijk is toegestaan gekochte goederen op zondag af te leveren of te laten leveren bij particulieren. ‘En hoe verhoudt zich dit tot de Zondagswet? En hoe verhoudt het voornemen van PostNL zich tot de Winkeltijdenwet, op grond waarvan het in principe verboden is om op zondag in een winkel of op een andere wijze goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan particulieren?’

Volgens de Zondagswet is het verboden om op zondag door arbeid in beroep of bedrijf zonder genoegzame reden de openbare rust te verstoren. ‘Maar’, schrijft Kamp, ‘consumenten kunnen aangeven dat zij hun pakket op zondag willen ontvangen. Of er dan sprake is van verstoring van de zondagsrust in de zin van voornoemde bepaling zal in een voorkomend geval door de rechter moeten worden bepaald. In de Winkeltijdenwet zijn eisen gesteld aan de openingstijden van winkels waar koop en verkoop van goederen plaatsvindt en aan de tijden PostNL komt met bezorgservice voor online boodschappenwaarop in de uitoefening van een bedrijf goederen worden aangeboden of verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Pakketbezorging is een vorm van dienstverlening en valt buiten de toepassing van de Winkeltijdenwet.’

‘Goede optie’

Kamp meldt niet bereid te zijn wettelijke maatregelen voor te stellen die nodig zijn om het karakter van de zondag als collectieve dag van rust te beschermen. Dijkgraaf vroeg daarom. ‘PostNL denkt dat pakketbezorging op zondag een goede optie kan zijn voor mensen die doordeweeks vaak niet thuis zijn. Ik vind het goed dat consumenten deze optie krijgen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat niet iedereen behoefte heeft aan deze optie.’

Volgens Kamp laat PostNL de pakketbezorging op zondag vooralsnog nagenoeg uitsluitend verzorgen door de personen die momenteel de rouw- en medische post op zondag collecteren. ‘Op grond van de Postwet 2009 is PostNL verplicht om op maandag rouw- en medische post te bezorgen. Voor een goede uitvoering van deze verplichting is het voor PostNL noodzakelijk om deze poststromen op zondag te collecteren. Voor ZZP’ers heeft het al dan niet werken op zondag geen contractuele gevolgen; ZZP’ers bepalen zelf of zij op zondag willen werken of niet. Voor medewerkers in dienst van PostNL zijn over het werken op zondag afspraken vastgelegd in een cao.’ (Bron: Ministerie EZ)

Lees ook:
SGP wil geen bezorging van pakketten op ‘Gods’ zondag
PostNL gaat ook op zondag pakketten bezorgen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief