Minister Hennis wil strijd tegen piraterij Somalië voortzetten

709

Nederland moet voor de kust van Somalië aanwezig blijven in de strijd tegen de piraterij. Volgens minister Hennis-Plasschaert van Defensie is de dalende trend in aanvallen van piraten weliswaar verminderd, maar is het nog steeds omkeerbaar.

De minister deed in een beleidsdoorlichting onderzoek naar de doeltreffendheid van de anti-piraterijmissies van Nederland. ‘De daling van het aantal kapingen en aanvallen toont aan dat de internationale bestrijding van piraterij op zee effectief is’, schrijft de minister. ‘Deze dalende trend is echter nog steeds Minister wil opheldering Cambodja over schending zeemansgrafomkeerbaar omdat de voorwaarden voor piraterij in Somalië nog aanwezig zijn. Rondom de Hoorn van Afrika is min of meer sprake van ongestoorde en vrije scheepvaart. Deze toestand is echter vooralsnog alleen te handhaven met een voortzetting van de internationale maritieme aanwezigheid.’

Drones

De aandacht van Nederland en de internationale partners gaat in toenemende mate uit naar het bestendigen van de behaalde resultaten en het vinden van een duurzame oplossing voor het piraterijprobleem in de regio. Hierbij ligt de nadruk op (maritieme) capaciteitsopbouw.

Deze ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op de aard en omvang van de Nederlandse bijdrage aan de internationale antipiraterijoperaties in de toekomst. ‘De beleidsdoorlichting geeft hiervoor aanknopingspunten en aanbevelingen. In overleg met andere ministeries, met name Buitenlandse Zaken, en internationale partners wordt gekeken naar het verhogen van de doelmatigheid van de Nederlandse inzet. Dit kan bijvoorbeeld door niet permanente aanwezigheid in het gebied, of door de inzet van onbemande vliegtuigjes en marinierseenheden.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief