Minister: ‘Geen sloopregeling binnenvaart, wel steun voor DLC’

846

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hoopt dat de plannen van het Droge Lading Comité een goed vervolg krijgen. Dat schrijft zij als antwoord op Kamervragen van Albert de Vries (PvdA). Volgens de minister zien de Nederlandse binnenvaartorganisaties niets in een sloopregeling.

‘Ik heb kennis genomen van het initiatief van het Droge Lading Comité om met alle betrokken marktpartijen in overleg te treden over maatregelen om de overcapaciteit met name onder grotere schepen op te lossen respectievelijk te voorkomen’, schrijft de minister. ‘Ook heb ik kennis genomen van de positieve grondhouding van de banken ten opzichte van dit initiatief. Voor Minister Schultz zegt niets verkeerds te hebben gedaaneen gezonde toekomst van dit deel van de binnenvaart, waarin de huidige overcapaciteit is geconcentreerd, acht ik dit van groot belang dat het initiatief een positief vervolg krijgt.’

Sloopfonds
Een sloopfonds om de overcapaciteit in de binnenvaart aan te pakken, komt er volgens de minister niet. Na overleg met de binnenvaartorganisaties concludeert Schultz dat hiervoor zowel nationaal als Europees de wil ontbreekt. ‘We hebben hiervoor overleg gehad met de binnenvaartorganisaties. Conclusie uit dit overleg is dat in de binnenvaart geen draagvlak bestaat voor een sloopfonds. Meerdere partijen uit de binnenvaart vonden dat de effectiviteit van een sloopfonds in het verleden onvoldoende is bewezen. Ook de introductie van heffingen in het kader van sloopfondsen voor niet direct betrokken ondernemingen werd als onwenselijk gezien.’

Aanmelden crisis
Het aanmelden van de crisis in de binnenvaart bij de Europese Commissie wordt een moeilijk verhaal. België werkt nog aan de voorbereiding van een verzoek aan de Europese Commissie om de crisis in de binnenvaart uit te roepen. Duitsland en Frankrijk onderkennen dat sprake is van een crisis in de binnenvaart, maar hebben nog geen conclusie getrokken over de vraag in hoeverre sprake is van een ernstige marktverstoring. Luxemburg onderschrijft de noodzaak om een oplossing te vinden voor de overcapaciteit in de binnenvaart, maar heeft nog geen oordeel gevormd over de vraag of maatregelen op Europees of nationaal niveau genomen moeten worden. Zwitserland neemt niet deel aan het overleg in het binnenvaartcomité.

Ook Schultz heeft nog geen beslissing genomen. ‘Op Europees niveau is overleg gaande naar aanleiding van de aangekondigde indiening van een verzoek door België. De uitkomsten hiervan zie ik eerst tegemoet. Als dat uiteindelijk niet leidt tot de aangekondigde indiening, beraad ik mij opnieuw.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter