Minister: ‘Geen inschakeling ACM voor tarieven Kiwa’

1237

Minister Schultz van Infrastrcutuur en Milieu ziet geen meerwaarde van de inschakeling van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij de vaststelling van de tarieven van Kiwa. Dat bericht ze de Tweede Kamer.

De minister gaf al eerder aan dat zij samen met de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de vaststelling van de tarieven van Kiwa. ‘Inschakeling van de ACM in het toezicht op de tariefvaststelling betekent dat de ACM toezicht gaat houden op ons handelen bij de tariefvaststelling. Dat is primair een rol van de Kamer.’

Juridisch
Over de juridische haalbaarheid merkt Schultz op dat de ACM belast is met taken die bij of krachtens de wet zijn opgedragen. ‘Het houden van toezicht op mijn tariefvaststelling en die van de staatssecretaris valt daar niet onder. Minister Schultz zegt niets verkeerds te hebben gedaanDus uit juridisch oogpunt kan de ACM op dit moment alleen als adviseur optreden. De ACM houdt toezicht op markten ter voorkoming van misbruik van een economische machtspositie door ondernemingen. Er is in dit geval geen markt waar de tarieven in concurrentie tussen verschillende aanbieders tot stand komen, maar sprake van uitoefening van een wettelijke taak door Kiwa.’

Consulteren
Volgens de minister moet Kiwa de brancheorganisaties consulteren voordat zij tariefvoorstellen bij haar indient. ‘De resultaten van de marktconsultatie laat ik zwaar wegen in de beoordeling van de tariefvoorstellen. Tijdens de consultatie 2012 heeft Kiwa de brancheorganisaties uitgebreid geïnformeerd over de kostprijzen van de vergunningen en certificaten en de dekkingsgraad per perceel (land, water, lucht).
Gelet op de vragen van de brancheorganisaties aan Kiwa verwacht ik dat dit inzicht in de tariefopbouw ieder jaar door Kiwa in de bespreking van de tariefvoorstellen met de brancheorganisaties wordt verstrekt. In de bespreking met Kiwa over de uitvoering van de overeenkomst zal ik hier steeds op aandringen. Ik acht de transparantie in de opbouw en ontwikkeling van de tarieven en de zorgvuldigheid in de besluitvorming daarmee voldoende gewaarborgd.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter