Minister: ‘Geen bewijzen voor fraude met rijbewijzen Litouwen’

721

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat niets aan doen aan de mogelijke fraude met rijbewijzen in het wegtransport. Volgens de minister is de fraude niet aangetoond. ‘Ook de Noorse autoriteiten hebben tot dusverre geen gevallen van fraude vastgesteld.’

Onlangs was in het nieuws dat bestuurder Roar Melum van de Noorse wegvervoersorganisatie Norges Lastbileier-Forbund (NLF) in Litouwen rijbewijzen kocht voor Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’tachtig euro per stuk. Europarlementariër Peter van Dalen vroeg deze week al aan Europol op te treden tegen deze fraude. De Tweede Kamerleden De Graaf en Helder (beiden PVV) stelden de minister vragen over de fraude.

Niet invorderen
De Kamerleden vroegen de minister het Litouwse rijbewijs niet meer te accepteren als geldig rijbewijs en ieder Litouws rijbewijs dat bij controle wordt ontdekt, direct te laten vorderen. Volgens Schultz kan dit niet. ‘Op grond van de derde Rijbewijsrichtlijn dienen de lidstaten elkaars rijbewijzen te erkennen. Om vervalsing zoveel mogelijk tegen te gaan bevat de richtlijn een aantal maatregelen voor de fysieke beveiliging van het document. De Europese Commissie ziet erop toe dat de lidstaten die in acht nemen. Zolang de politie geen vermoeden van fraude heeft, kan het rijbewijs niet ingevorderd worden.’

Vrij verkeer
Ook op het voorstel van de PVV-leden geen enkele Litouws vracht- of personenwagen meer op de Nederlandse wegen meer toe te laten, wuift de minister weg. ‘Vanwege het beginsel van vrij verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU is dat niet mogelijk. Bij wegcontroles controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op naleving van de rij- en rusttijdenregeling en controleert de politie de rijbewijzen. Daarbij kan ter plaatse strafrechtelijk opgetreden worden als er onregelmatigheden worden geconstateerd.’ (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter