Minister doopt grootste schip Marine Karel Doorman

1084

Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft zaterdag het nieuwe logistieke ondersteuningsschip Karel Doorman van de Koninklijke Marine op scheepswerf Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen gedoopt. De Karel Doorman is het grootste schip van de Koninklijke Marine.

Het zogenoemde Joint Support Ship is inzetbaar voor bevoorrading op zee, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee. Tijdens dit zogenoemde seabasing dient het Minister doopt grootste schip Marine Karel Doorman 204,7 meter lange schip als thuisbasis voor troepen die operaties op het land uitvoeren.

De Karel Doorman krijgt een 171-koppige bemanning en eventuele opstappers. Omdat de Karel Doorman zijn taken wereldwijd in alle lagen van het geweldsspectrum gaat uitvoeren, beschikt het schip, grotendeels gebouwd op de werf van Damen in Roemenië, over een transportdek, medische faciliteiten, eigen laad- en losfaciliteiten en een helikopterdek met 2 landingsplaatsen voor verschillende typen helikopters.

In 2015 operationeel
Het logistieke ondersteuningsschip is medio vorig jaar vanuit Roemenië naar Vlissingen gesleept voor de afbouw op de werf van Damen Schelde Naval Shipbuilding. Naar verwachting wordt de Karel Doorman in 2015 toegevoegd aan de marinevloot. Na de indienststelling draagt het schip de officiële naam Zr. Ms. Karel Doorman. De Karel Doorman begint 1 mei het 204,7 meter lange vaartuig aan zijn proefvaart.

Verkopen
In de nota ‘In het belang van Nederland’ maakte Hennis vorig jaar september nog bekend dat het Joint Support Ship na afbouw in de verkoop zou komen. Deze bezuinigingsmaatregel is hetzelfde jaar nog teruggedraaid. Volgens Hennis was de opluchting groot, niet alleen nationaal maar ook internationaal omdat dit schip met veelzijdige, unieke capaciteiten van toegevoegde waarde is in NAVO- en EU-verband. ‘Met dit schip kunnen we verder vorm geven aan die voor ons zo belangrijke internationale samenwerking en aan het vergroten van ons militaire handelingsvermogen. Feit is dat er op dit moment geen schip in de wereld is zoals de Karel Doorman.’

Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom voegt nog een positief punt toe. ‘Elke vorm van humanitaire steun is met dit schip vanaf zee uit te voeren. Maar ook het transport voor de huidige missie in Mali zou met dit schip uitvoerbaar zijn.’

Naam
Dat het Joint Support Ship de naam Karel Doorman draagt, is uit eerbetoon aan schout-bij-nacht Karel Doorman. Bij een ongelijke strijd lieten hij en meer dan 900 marinemannen het leven bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1941. (Bron: Defensie)

Volg TotaalTrans op Twitter