Minister: ‘Noordelijke Randstad verdient een goede verbinding’

430

Minister Schultz van infrastructuur heeft het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de A1/A6. Volgens de minister is het een grote klus, maar verdient de noordelijke Randstad een goede verbinding. ‘Daarmee houden we de regio economisch gezond, maar ook prettig om te leven en te werken.’

‘Er wacht ons een flinke operatie’, vertelde de minister. ‘Over 23 kilometer komen er nieuwe rijstroken bij. Er worden zestig nieuwe kunstwerken gebouwd. Daarvoor zijn  25.000 ritten met de asfaltwagen en 108 miljoen kruiwagens vol zand nodig. Dat zijn er 7 per inwoner van Nederland. Bij het dorp Muiden verleggen we de snelweg 300 meter naar het zuiden: hij verdwijnt dus uit de achtertuin van de mensen die daar wonen. Onder de Minister: ‘Noordelijke Randstad verdient een goede verbinding’Vecht komt een aquaduct van 65 meter breed: het breedste aquaduct van Europa. Met deze operatie combineren we bereikbaarheid met een omgeving waarin het prettig leven is.’

In 2020 gereed
Het project A1/A6 is na de start van de werkzaamheden aan de A10 oost/A1 Diemen het tweede deelproject van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) dat van start gaat. Dit grootste wegenproject van de laatste jaren heeft tot doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Amsterdam te vergroten. Met het project is in totaal 910 miljoen euro gemoeid. Volgens planning is het project in 2020 gereed.

De A1 en A6 tussen knooppunt Diemen en de nieuwe aansluiting Almere Havendreef wordt de komende jaren verbreed met extra rijstroken. Zo krijgt het verkeer op de A1 én de A6 tot aan de Hollandse Brug de beschikking over 2×5 rijstroken. De A6 krijgt vanaf de Hollandse Brug tot Almere Havendreef 2×2 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2×3 rijstroken voor lokaal verkeer. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken.
De uitbreiding van de A1/A6 voorziet verder in een verbindingsboog van de A9 naar de A1 in knooppunt Diemen met een nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal en het aquaduct bij de Vecht. Daarnaast komt er een nieuwe spoorbrug ter hoogte van Muiderberg, wordt het knooppunt Muiderberg aangepast en de Hollandse Brug uitgebreid tot 2×4 rijstroken. Tussen Almere Stad-West en Almere Haven komt een nieuwe aansluiting: Almere Havendreef.

Leefbaarheid
Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van de leefbaarheid. Een flinke investering zorgt voor een goede inpassing van de weginfrastructuur in het landschap en extra geluidsmaatregelen. De A1 wordt ter hoogte van Muiden 300 meter verlegd in zuidelijke richting. De ruimte die ontstaat door de verlegging van de A1 wordt ingericht met nieuwe natuur. Ook komen er nieuwe en verhoogde geluidsschermen, stiller asfalt en lokale onderdoorgangen.
De minister wees er op dat het om een omvangrijke bouwoperatie gaat. Voor de wegverbreding wordt er de komende periode alleen al negen miljoen kuub zand aangebracht.
Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef maakt onderdeel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de snelwegen A9, A10, A1 en de A6. Extra rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer beter doorrijdt en reistijden betrouwbaarder worden. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. Met het gehele project op de verbinding Schiphol-Amsterdam, Almere is 4,7 miljard euro gemoeid. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter