Minister: ‘Chauffeur mag rusttijd doorbrengen waar hij wil’

1175

Een vrachtwagenchauffeur mag zijn rusttijd doorbrengen waar hij wil. Volgens de ministers Schultz van Infrastructuur en Milieu en Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het daardoor niet goed mogelijk te controleren of een chauffeur de wekelijkse rust in de cabine heeft doorgebracht.

‘Op grond van de Europese Verordening 561/2006 is het een chauffeur toegestaan alléén zijn dagelijkse en verkorte wekelijkse rusttijden in het voertuig door te brengen, indien het voertuig over behoorlijke slaapfaciliteiten beschikt en het voertuig stil staat’, schrijven de ministers in een antwoord op vragen Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarktvan Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP). ‘Indien bij wegcontroles een vermoeden ontstaat dat een chauffeur deze regel overtreedt, wordt waarschuwend opgetreden en bij administratieve controles het desbetreffende bedrijf erop aangesproken. De bepaling uit de Europese Verordening is ook vooral bedoeld als stimulans voor werkgevers om chauffeurs voor hun wekelijkse rust naar huis te laten terugkeren.’

Rij- en rusttijden

‘Het is een verplichting van de werkgever het werk zodanig te organiseren dat de rij- en rusttijden kunnen worden nageleefd. Een bedrijf dient hier ook controle op uit te oefenen. Indien bij administratieve controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt geconstateerd dat de normale wekelijkse rusttijden structureel in het voertuig worden doorgebracht, wordt handhavend opgetreden indien voldoende kan worden aangetoond dat in strijd met de rij- en rusttijden regels is gehandeld.’

Niet wenselijk

De ministers vinden dat het ‘niet wenselijk dat vrachtwagenchauffeurs de weekendrust doorbrengen op verzorgingsplaatsen langs de snelwegen’. ‘Deze zijn bedoeld voor een korte rust en daarmee is het voorzieningenniveau van deze verzorgingsplaatsen niet afgestemd op langer verblijf. Daarnaast wordt ook binnen de bebouwde kom door vrachtwagenchauffeurs gebruik gemaakt van locaties om te overnachten en de weekenden door te brengen. Het is aan de desbetreffende gemeenten te bepalen of dit kan worden toegestaan of niet.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer nieuws over weekendrust:
TLN: ‘30.000 euro boete voor rust in cabine buiten proporties’
Europa tikt Frankrijk op vingers voor boetes cabinerust chauffeurs
Boetes van 140 euro voor overnachten in vrachtwagen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief