Minister blijft vasthouden aan private beveiligers zeeschepen

887

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie wil vasthouden aan de mogelijkheid om private beveiligers in te zetten op zeeschepen. De PvdA blijft bij haar mening dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven en niet bij particuliere beveiligers.

Tweede Kamerlid Günal-Gezer (PvdA) zegt enorm veel respect en heel veel begrip voor de argumenten van voorzitter Tineke Netelenbos van de KVNR te hebben. ‘Zij staat voor haar zaak. Zij komt op voor de belangen van de mensen waar zij voor staat. Daar kan ik niets anders dan begrip en respect voor hebben. Ik constateer echter ook dat wij als overheid een heel goed instrument in handen hebben, dat heel goed functioneert Minister blijft vasthouden aan private beveiligers zeeschepenmaar hier en daar nog wat verder geflexibiliseerd moet worden. Dat is mijn punt. Daar ga ik voor. De volgende drie knelpunten komen continu naar voren. De omvang van de Vessel Protection Detachments (VDP’s) is een probleem. Daarmee hangt samen dat de kosten te hoog zijn. Tot slot zijn de aanvraagtijden soms te lang. Wij hebben de afgelopen maanden die punten steeds op tafel gelegd. Er is heel veel tevredenheid over het functioneren van dit waardevolle instrument en mijn partij wil het geweldsmonopolie van de overheid niet loslaten. Daarom wil mijn partij het probleem oplossen binnen de instrumenten van de overheid zelf.’

Onveilige situaties
Volgens de minister kunnen de VPD’s niet in alle gevallen in de bescherming van kwetsbare scheepvaart kunnen voorzien. ‘Dit kan leiden tot onveilige situaties, ook nu sprake is van een dalende trend in het aantal aanvallen en kapingen. De dreiging van piraterij voor de koopvaardij blijft aanwezig. En ja, het kabinet blijft hoge prioriteit geven aan de bestrijding van piraterij. Dit doen wij door een pakket van maatregelen te blijven bieden. Die aanpak is tot nu toe zeer succesvol gebleken. Ook in 2014 dragen wij weer bij aan antipiraterijoperaties in het gebied. Daarnaast komt steeds meer de nadruk te liggen op het aanpakken van de oorzaken van piraterij op land. Ik spreek in dit geval dan ook liever van een beleidsaanvulling dan van een beleidswijziging; militair, tenzij. Wij maken de cirkel rond. Wij geven hiermee 100% invulling aan de zorgplicht van de overheid. Wij bieden hiermee 100% bescherming aan de Nederlandse koopvaardij. Maritieme vakbonden zien dit ook zo. Zij pleiten voor een gecombineerd systeem waardoor wij echt zorg kunnen dragen voor een behouden vaart.’

Aanvullende brief
De minister stelde de Kamer voor dat het kabinet met een aanvullende brief komt. ‘Desnoods voorzien van een technische briefing, waarin het nader ingaat op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het VPD-concept. Hierbij zullen wij dan ook dieper ingaan op de vraag hoe wij het meer principiële punt van een zwaardmacht en het geweldsmonopolie van de overheid willen veiligstellen. Ik benadruk nog maar eens dat wij die zwaardmacht, dat geweldsmonopolie, niet in de uitverkoop zetten.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
PvdA wil geen particuliere beveiligers op zeeschepen
Reders woedend op PvdA
Verladers blijven sceptisch over legaliseren van private beveiligers

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief