Minister betreurt besluit CBRB

749

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu betreurt het besluit van het CBRB de deelname aan het Transitiecomité te beëindigen. Ze benadrukt wel dat de organisatie van de binnenvaart uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid is van betrokken partijen.

Geen bodemtarieven binnenvaart‘Via de aanstelling van Arie Kraaijeveld als voorzitter van het Transitiecomité heb ik mij ingespannen om de totstandkoming van een dergelijke brede binnenvaartorganisatie te bevorderen’, schrijft Schultz aan de Tweede Kamer. ‘Tegen deze achtergrond betreur ik het door de voorzitter van CBRB aangekondigde besluit. Maar de opstelling van CBRB laat onverlet dat afgelopen week een belangrijke stap gezet is in de richting van één organisatie van varende ondernemers in de binnenvaart. Op 29 mei hebben Binnenvaart Branche Unie (BBU), de Groep Varende Ondernemers uit CBRB en Koninklijke Schuttevaer een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN), waarin circa 1.400 binnenvaartondernemers verenigd zijn.’

Spijtig
Schultz vindt het spijtig dat hiermee nog geen sprake is van één ketenbrede binnenvaartorganisatie. ‘Maar ik juich de bundeling van varende ondernemers in BLN als betekenisvolle stap in deze richting toe. BLN blijft streven naar verdere verbreding en zal, naar ik begrepen heb, ook de eigen organisatie hierop inrichten.’