Minister besluit definitief over nieuwe sluiskolk Eefde

681

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft definitief de keuze gemaakt voor de Noord-variant voor de nieuwe sluiskolk van sluis Eefde. De regio kreeg geen geld bij elkaar voor het alternatief.

Midden-Noord was het alternatief voor de huidige voorkeurslocatie Noord bij een gelijkblijvende rijksbijdrage. De regio moest daarvoor met een voorstel komen om het verschil van dertien miljoen euro te overbruggen tussen voorkeurslocatie Noord en de alternatieve locatie. Tevens zou het alternatief zorgen voor een vertraging van drie jaar.

Instellen milieu zone boven sluis EefdeSlopen

Het verschil in kosten bestaat voornamelijk uit het slopen en opnieuw opbouwen van één van de twee pompgebouwen, inclusief gemalen. ‘Op 28 augustus is de situatie besproken in de gemeenteraad van Lochem. Op basis daarvan heeft het college van B&W bevestigd dat de regio er niet in is geslaagd het verschil van dertien miljoen euro. Het college vroeg nog welof ik bereid was een kort haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de technische en financiële mogelijkheden tot plaatsing van de totale pompcapaciteit in het monumentale gebouw uit 1933. Dit bleek niet haalbaar en ik ben daartoe ook niet bereid, aangezien daar mijn inziens redelijkerwijs geen nieuwe inzichten en standpunten uit zullen volgen en dit slechts tot ongewenste vertraging leidt.’

Bereikbaarheid

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Lochem op 22 september 2014 ingestemd met het bestemmingsplan waardoor de bouw van voorkeurslocatie Noord ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. ‘Met steun van de regio vervolg ik nu het proces om de tweede sluiskolk te kunnen realiseren. Met de extra capaciteit van de sluis en de opwaardering van de Twentekanalen naar klasse Va verwacht ik een aanzienlijke bijdrage te kunnen geven aan de verbetering van de bereikbaarheid van Twente.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief