Minister belooft weinig over aanpak inzet Filippijnen

675
Nederland, Duitsland en Oostenrijk zetten slimme technologie in voor betere doorstroming snelweg

Minister Schultz van Infrastructuur kan weinig doen aan de inzet van Filippijnen in het wegvervoer. Zij antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid De Graaf (PVV). De Graaf vroeg de minister opheldering over het inzetten van Filippijnse chauffeurs in het wegvervoer door een transportbedrijf uit Letland.

Minister wacht op plan van aanpak crisis binnenvaart‘Het gaat hier dus niet om een in Nederland gevestigd bedrijf’, schrijft Schultz. ‘ Om oneerlijke concurrentie te voorkomen zijn er regels die er voor zorgen dat, als chauffeurs voor een Nederlands bedrijf werken, er een minimumniveau van arbeidsvoorwaarden geldt. Wanneer een werknemer in dienst treedt van een Nederlands bedrijf is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing (zoals het wettelijk minimumloon) en de van toepassing zijnde cao. Een buitenlandse werknemer kan ook tijdelijk in Nederland werken. In dat geval gelden op basis van de Europese Detacheringsrichtlijn de wettelijke minimumbepalingen of de kernbepalingen van de algemeen verbindend verklaarde cao.

Zolang de chauffeurs volgens Schultz werken volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is er  geen sprake van een probleem. ‘Gaat het om constructies om regels te omzeilen dan is het van belang om te bekijken wat er aan kan worden gedaan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer voor 1 mei over de aanpak van schijnconstructies.’