Minister beantwoordt vragen over AIS in de binnenvaart

1712

DEN HAAG – De privacy is gewaarborgd, AIS moet in principe altijd ingeschakeld zijn en de vaarwegen klasse 0 worden vrijgesteld van de AIS-plicht. Minister Schultz antwoordt dit op vragen van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu.

Rijkswaterstaat maakt folder over verplichtstelling AISDe VVD wilde weten hoe het staat met privacy bij gebruik van AIS. ‘Ten aanzien van de privacy zijn voldoende waarborgen in de nationale wetgeving opgenomen. Het gebruiken van AIS-informatie door derden is strafbaar. Door het Ministerie van Justitie is het College bescherming persoonsgegevens (CBP)aangewezen als instantie waar individuele klachten kunnen worden ingediend.’

Altijd aan

De verplichte uitrusting van een schip met een Inland-Automatic Identification System (verder aangeduid als AIS) is volgens Schultz bedoeld om uit oogpunt van veiligheid de positie van het schip aan andere schepen en Vessel Traffic Centra (VTS) bekend te stellen met name als het schip bijvoorbeeld door een bocht in de rivier nog niet zichtbaar is. ‘Daarom moet AIS in principe altijd ingeschakeld zijn. Dit geldt dus ook als een schip stilligt in of langs een vaarweg. Echter het AIS is zelf geen navigatiemiddel. Met AIS kijkt men verder vooruit naar de verkeerssituatie/het verkeer. Als schepen in de directe nabijheid zijn moet men uit het raam kijken en bij slecht zicht de boordradar gebruiken. Het AIS is daarvoor niet bedoeld, AIS voorziet de schipper van extra informatie in een vroeg stadium. Van verwarring of afleiding is dus geen sprake.’

Ontheffing

De regeling voorziet overigens in een ontheffingsmogelijkheid voor bevoegde autoriteiten als havenbeheerders om overnachtinghavens en havenbekkens in vaarwateren die bouwkundig van de vaargeul zijn gescheiden uit te zonderen van de verplichting. Dit is geen individuele ontheffing maar een ontheffing voor het betreffende gebied of havenbekken. De bevoegde autoriteit zal zich daarbij laten leiden door de specifieke lokale omstandigheden. Zo heeft RWS voor de overnachtinghavens langs de Rijn bepaald dat daar het AIS bij afgemeerde schepen mag worden uitgezet.

De leden van de VVD vragen ook waarom bovendien toestemming moet worden gevraagd om het AIS-apparaat uit te doen, terwijl dat voor ankerlicht niet hoeft.
Als men ’s nachts voor anker ligt is een ankerlicht verplicht en dit mag onder die omstandigheden niet worden uitgezet. Voor bepaalde gebieden kan de lokale beheerder ontheffing van de AIS-plicht instellen. Deze ontheffing geldt voor iedereen die zich daar bevindt, dus het vragen van toestemming is niet aan de orde.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekStroom

Kamerleden van de VVD en de PvdA stelden vragen over de AIS-plicht bij stilliggende schepen. De stroombron voor het AIS-apparaat zou een probleem zijn bij stilliggende schepen. Daarnaast zou er een strijdigheid zijn met de Marifoonregeling. Deze leden vragen of de minister de AIS-plicht voor stilliggende schepen buiten de vaargeul wil laten vervallen.

‘Inderdaad verbruikt een ingeschakeld AIS stroom, maar bij stilliggende schepen hoeft dit geen probleem te zijn. Als men afgemeerd ligt en de navigatiestatus in het AIS apparaat correct is aangepast naar vaarstatus 5 (afgemeerd) is het stroomverbruik laag ca. 16 Watt (spaarlampje). Vergeet men de vaarstatus aan te passen dan blijft die in 0 staan (onderweg, motor in gebruik), dit is de piekbelastingmodus met een stroomverbruik van max. 55 Watt. Dus bij correct gebruik volgens de AIS-plicht mag het stroomverbruik niet tot problemen leiden. Immers de vaarstatus is een van de onderdelen die verplicht correct in het AIS moeten worden ingevuld en aangepast bij wijziging van die status.’
Bij vergelijking van de AIS-plicht met de Marifoonregeling blijkt volgens de minister inderdaad sprake van inconsistentie. ‘Ik zal dit nader uitzoeken en mijn bevindingen voorleggen in de CCR en het nationaal overleg.’

Klasse 0

Op vragen of de AIS-verplichting zinvol is op vaarwegen met CEMT-klasse 0 antwoordt de minister dat het gebruik van AIS op deze wateren inderdaad niets toevoegt. ‘Ik ben dan ook graag bereid deze vaarwegen vrij te stellen van de AIS-plicht en dit zal bij de wijziging van het BPR worden meegenomen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer nieuws over AIS:
CCR publiceert informatie over verplichting AIS in de binnenvaart
Rijkswaterstaat maakt folder over verplichtstelling AIS
Verplichting AIS binnen 48 uur repareren blijft bestaan
‘48 uur voor het repareren van een kapotte AIS is te weinig’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief